Lékaři bez hranic chtějí vozit imigranty z Afriky – analýza

Autor: Jaroslav Č.

Za poslední roky se hlavně díky pragmatickému přístupu Itálie podařilo silně omezit počet lidí, kteří se utopili při cestě za snem do Evropy. Každým rokem setrvale klesá nejen počet nelegálních imigrantů, ale i počet a procento těch, kteří na cestě zahynou. Salvinimu se tak v Itálii daří realizovat v praxi to, o co se údajně snaží všechny ty podivné neziskovky a Evropští politici, kteří by nejraději do Evropy přestěhovali celou Afriku. Je to celkem logické: čím je jasnější, že cesta do Evropy není do široka otevřená a že je plná nejistot a nebezpečí, tím méně lidí se odhodlá takovou cestu podstoupit a tím méně lidí na ní zahyne.

Počet smrtí ve Středozemním moři od 1. ledna do 21. července / zdroj: missingmigrants.iom.int

Nyní se bohužel na stranu šílených kapitánů, kteří u břehů Libye přeberou imigranty od pašeráků a snaží se je převézt stovky kilometrů do Evropy, znovu přidala i vážená a respektovaná organizace Lékaři bez hranic / Médecins Sans Frontières (MSF). Podporuje tak přesný opak cílů, které tímto krokem oficiálně sleduje. Vzhledem k tomu, že tato organizace je z velké části závislá na darech podporovatelů, zvažte jestli ji chcete podporovat i nadále. Sdílejte prosím tento článek, aby se informace dostala k co nejširšímu okruhu lidí. Podívejme se ale na celou situaci podrobněji.

 

Situace v Africe

Porodnost – svět / https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Countriesbyfertilityrate.svg

V roce 1980 žilo v Africe jen 477 milionů lidí. V roce 2016 už to je 1,216 miliardy. Afrika je populačně nejrychleji rostoucím kontinentem, který je zároveň nejchudší. Velká část těch lidí žije v podmínkách, které bychom mohli označit jako nebezpečné a neodpovídající požadavkům na lidská práva dle Evropských standardů. Měli bychom si naprosto vážně položit otázku, jestli by každý obyvatel Afriky, který žije v těchto podmínkách, měl mít nárok se přestěhovat do Evropy. Protože ve chvíli, kdy toto právo přiznáme většině lidí, kteří se dokáží dostat pár kilometrů od pláží Libye a navíc jim zajistíme komfortní a bezpečnou dopravu do Evropy, potom je pravděpodobné, že dáváme do pohybu obrovskou masu lidí, kteří této nabídky budou chtít využít. Proč by svůj život neměly chtít zlepšit desítky a stovky miliónů lidí z celé Afriky?

 

Pašeráci a neziskovky

Na severu Afriky, ve Středozemním moři a v Evropě operují organizace, které se právě něco takového snaží zajistit. Snaží se zajistit co nejbezpečnější a nejkomfortnější cestu migrantů z Afriky do Evropy včetně navazujících sociálních služeb. I když se motivace jednotlivých aktérů mohou lišit a někdy nemusí spolu přímo komunikovat, ve skutečnosti pracují v dokonalé souhře, aby obsloužili co nejlépe a nejvýnosněji své klienty – migranty.

Pašeráci se za úplatu postarají o dopravu migrantů na severní Africké pobřeží, kde je naloží do vetchých člunů a bárek s jediným cílem – dostat je do nebezpečné situace v blízkosti Afrických břehů. V té chvíli přebírají otěže lodě neziskovek, které tvrdí, že Tunisko ani Libye nejsou dostatečně bezpečné země a tedy je musí dopravit stovky kilometrů do Evropy. Každá jedna taková loď je přitom schopná do Evropy dostat desítky tisíc lidí. V Evropě se potom cesty migrantů rozdělují. Některé si znovu přeberou místní pašerácké mafie, které se o ně postarají. Zajišťují si tak přísun pěšáků, ženy mohou končit jako prostitutky. Jiné si přebírají humanitární organizace a státy, které se migrantům postarají o živobytí a právní ochranu evropského sociálního státu. Čím více migrantů, tím více problémů a tím větší potřeba tyto problémy řešit a neziskovky a úředníky z oboru financovat.

Tyto organizace se své cíle nesnaží prosadit legálně ani politicky, protože potom by museli usilovat o bezpečnou dopravu zájemců přímo ze zemí jejich původu. S tím by většina občanů v Evropě nesouhlasila. Místo toho podněcují migranty k pokoutní cestě, na které je nutným článkem ohrožení jejich života. To potom poskytuje zákonnou a morální záminku k jejich dovozu do Evropy. Zdánliví zachránci tak nepřímo nabádají migranty k riskantnímu chování, které často končí smrtí. Je to nezodpovědná hra se životy miliónů lidí. A do této hry se dnes zapojili i Lékaři bez hranic / Médecins Sans Frontières (MSF).

Sdílejte.