Otevřený dopis: Realisté kritizují politickou neziskovku Transparency International

Rodina, národ a zodpovědnost za vlastní činy – to je středobod volebního programu pravicové strany Realisté, jejímž mentorem je politolog Petr Robejšek. Národní zájem by mělo být rozhodující pravidlo politiky ČR, nadřazené mezinárodním smlouvám. Navrhují patnáctiprocentní rovnou daň, chtějí zcela zrušit nepovedený experiment inkluze ve školství, odmítají euro.

ČR by měla podle nich jasně odmítnout ilegální migraci, občané by měli mít ústavně zakotvené právo vlastnit zbraň. Realisté se v otevřeném dopise postavili proti aktivitám politických neziskovek, v tomto případě proti „hodnocení otevřenosti kampaně politických stran“, prováděné neziskovkou Transparency International. Jejich zdůvodnění stojí za to si přečíst:

 

Otevřený dopis TI

Vážený pane řediteli,
obdrželi jsme e-mail, ve kterém nás TI se zpožděním informuje o monitoringu a hodnocení otevřenosti kampaně před parlamentními volbami v ČR 201 a žádá od nás zapojení do projektu a vyplnění dotazníku.

Na výzvu TI, kterou jsme obdrželi až v září, reagujeme tímto otevřeným dopisem. Vašeho monitoringu se aktivně nezúčastníme a považujeme za nutné vysvětlit, proč jsme se takto rozhodli. Nemáme vůbec co tajit, k našemu odmítavému postoji nás však vedou následující skutečnosti:

1) Odmítáme se účastnit průzkumu, který je definován ultimativně, výhružně a zcela mimo zákonné požadavky dané českou legislativou. Jediný, kdo je ze zákona oprávněn kontrolovat hospodaření politických stran a jejich volební výdaje, je Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí. Nikoli nezisková organizace, která sama nedokládá své příjmy a výdaje zcela transparentně.

2) Odmítáme se účastnit průzkumu, organizovaného neziskovou organizací, která ve svých materiálech automaticky podsouvá veřejnosti, že politické strany podvádějí a na tomto tvrzení staví své právo na existenci.

3) Odmítáme se podřizovat nárokům neziskové organizace, která si svévolně osobuje právo „zastupovat legitimní zájem široké veřejnosti“, tedy hovořit za všechny občany, aniž by ji občané k čemukoli zmocnili či měli možnost se k její činnosti vyjádřit.

4) Odmítáme vyplňovat dotazník, sestavený někým, kdo zjevně o tom, jak se volební kampaně dělají, nemá dostatek informací. To je patrné i z toho, že informace mají být odevzdány do 1. září, výsledky mají být zveřejněny 5. října a volby se konají až 20.-21.10. 2017. Každý, kdo nějakou kampaň někdy organizoval, musí vědět, že klíčové jsou momenty „horké kampaně“ – tedy září a říjen. V této době ještě přibývají sponzoři, kampaň se modifikuje vzhledem k vývoji aktuální situace a přestože základní rámec kampaně je dán, mohou se ještě upravovat předpokládané prostředky kampaně i výdaje.

5) Odmítáme vyplňovat dotazník sestavený někým, kdo zjevně ani neví, jaké povinnosti ukládá politickým stranám stávající legislativa. Jak si jinak máme vysvětlit například dotazy, kde je možné najít transparentní účty politické strany?

6) A zejména se odmítáme nechat lustrovat organizací, jejíž ředitel byl kandidátem Andreje Babiše na ministra vnitra a která před minulými volbami (spolu s dalšími „nezávislými protikorupčními“ iniciativami přispěla k úspěchu hnutí ANO, jež od té doby omezuje prostřednictvím svého vládního angažmá svobodu občanů České republiky.

 

Podobným způsobem bychom mohli, vážený pane řediteli, pokračovat. Pokud ostatní politické strany přistoupí na podobné ultimátum, jde o jejich rozhodnutí. Některé z nich, či jejich kandidáti, možná i věnují dar na váš monitoring. Bude toto k dohledání na transparentním účtu Vaší organizace, který rozhodně všechny finanční toky Vaší organizace neukazuje? Ani ve Vašich výročních zprávách nelze dohledat strukturu příjmů a výdajů tak, jak je Vy požadujete od politických stran v rámci svého „dotazníku“.

Naše poznámka je velmi relevantní. Nelze se totiž ubránit otázce, zda se TI nestává pod pláštíkem umožnění „otevřené komunikace politických stran s občany ČR“ vlastně dalším aktivním hráčem na politickém kolbišti. Ovšem hráčem nikým nekontrolovaným, nikým nevoleným a tudíž takovým, který nemusí nikomu skládat účty ze své činnosti. Odpovědět na tuto otázku si musí samozřejmě sami občané. Za sebe můžeme říci, že veřejnosti poskytneme všechny informace, které nám nařizuje zákon. Realisté jsou už nyní pod veřejnou kontrolou – naše transparentní účty jsou k dispozici na www.realiste.cz. Jsme otevřená a transparentní strana, ale odmítáme se podřizovat diktátu netransparentní Transparency International.

S pozdravem

 

Mgr. Michal Moroz
tajemník, člen Sboru zakladatelů
Realisté