„Čecháčci“: kdo píše o českém komplexu méněcennosti?

Autorka: Karolina Stonjeková.

Mně se líbí, jak čeští intelektuálové s oblibou rozvíjejí teorie o „českém komplexu méněcennosti“, kterým ovšem v celém národě netrpí vůbec nikdo, kromě jich samotných.

Je vtipné číst, jak paušálně píší o Češích, když ve skutečnosti je to celé jen o nich.

Co je větším symptomem komplexu méněcennosti? Snaha spravovat si své věci sám, na svou odpovědnost a najít odvahu nahlas říct, že něco nefunguje? Nebo je naopak důkazem komplexu méněcennosti neustálá touha se někam bezhlavě přimykat? Patřit neustále k někomu silnějšímu, většímu a věřit, že nás ochrání před námi samotnými a že snad ví lépe, než my sami, co je pro nás dobré?
Je důkazem komplexu méněcennosti realisticky zhodnotit svoje schopnosti a možnosti, vzhledem k rozloze a geografické poloze, nebo je naopak příznakem komplexu to, že mluvíte o vlastní bezvýznamnosti, malosti a pro označení svého národa používáte výraz „Čecháčci“?

Někdo považuje za důkaz českého komplexu méněcennosti to, že si dovolíme kritizovat Evropskou unii nebo zcela nešťastné až nebezpečné směřování západu v posledních letech.

Já zase za takový důkaz považuji neutuchající snahu českých elit nevidět, co je zjevné a tvářit se, že je pro nás snad lépe mýlit se spolu s naším velkým milovaným Německem (EU) než mít svatou pravdu proti němu.

Komentář je reakcí na ideologický článek Vladimíra Kučery v Aktuálně 8. 8. 2017 „Naše budoucnost: Slovanská unie?“, který začíná útokem proti kritikům EU a končí strašení Ruskem.

„Tažení proti Evropské unii je promyšlené, masové a propagandisticky velmi dobře zvládnuté. Konzervativcům je prezentována coby produkt levičáctví, rozvolněným liberálům jako zkostnatělý byrokraticko-autoritářský model. Každému, co se hodí. A samozřejmě hraje se nota vypjatě nacionální. Což kupříkladu u nás, národa, který vlastně dosud neměl čas řádně se uvědomit a získat sebevědomí, zabírá jako u každého, jemuž zabrnkáte na strunku komplexu méněcennosti.“ http://blog.aktualne.cz/blogy/vladimir-kucera.php?itemid=29714&_ga=2.181535783.1849991323.1502121574-1568373639.1483051966