Zborov: Sto let od slavné bitvy legionářů, která změnila naše dějiny

1. a 2. července roku 1917 u Zborova slavně zvítězili českoslovenští legionáři. Bylo to  nejvýznamější vojenské vystoupení našich legií během první světové války. Úspěch československé brigády byl tak pronikavý, že naprosto zaskočil celé ruské velení. To, co se nepovedlo mnohokrát větším oddílům, podařilo se jednotce, která byla pro svou nedostatečnou výstroj, výzbroj a výcvik považována za druhořadou.
 
Československá střelecká brigáda se skládala ze tří pluků:
1.střelecký pluk „Mistra Jana Husa“ – vznikl ze slavné průzkumné jednotky „Česká družina“ v únoru roku 1916.
2.střelecký pluk „Jiřího z Poděbrad“ – vznikl v květnu 1916.
3.střelecký pluk „Jana Žižky z Trocnova“ – vznikl v březnu 1917.
 
Proti Československé střelecké brigádě zde v úseku stála 37. pěší brigáda 19. pěší divize, tvořené rakouskými pluky č.35 (plzeňský) a č.75. (jindřichohradecký). V bitvě u Zborova tak proti sobě stanuli Češi v uniformách jak habsburské, tak ruské armády.  
 
Význam bitvy v historii českého státu

Bitva měla přímý dopad na desítky tisíc Čechoslováků v ruském zajetí – úspěch československé jednotky otevřel cestu k povolení budovat druhé divize a dalších jednotek. Najednou jsme měli armádu, která měla 40 tisíc mužů a dále se rozrůstala. I když bylo v rámci celé východní fronty vítězství v této bitvě zanedbatelné a Rusové dobyté výhody zase ztratili, hlavním důsledkem byly nově nabytá národní hrdost a politické povědomí o národě, který se hlásí o sebeurčení. Od tohoto okamžiku byly československé snahy o vznik samostatného státu brány ve světě naprosto vážně.

Bitva se za první republiky stala slavným symbolem boje za českou státnost a zdrojem národní hrdosti. Tuto tradici se do jisté míry úspěšně snažili zlikvidovat jak nacisté, tak potom komunisté. Ti si z legionářského odkazu nechali pouze památku na ty, kteří odešli z legií bojovat za Rudou armádu, jako třeba Jaroslav Hašek. Ti ostatní měli být zcela zapomenuti.

Do národního povědomí vrací slavnou historii legionářů Čerskoslovenská obec legionářská. K velkým úspěšným projektům patří LEGIOVLAK – věrná replika legionářského vlaku z období let 1918–1920, kdy na Transsibiřské magistrále v Rusku probíhaly válečné operace čs. legií. Vlak křižuje od května 2015 celou Českou republiku a jeho cesta skončí až v roce 2020. Ve vagónech můžete vidět vše, co provázelo život legionářů – lazaret, bydlení, výstroj – a od průvodců se dozvíte zajímavou formou historii a souvislosti.

Sto let od bitvy u Zborova připomene 8. července REKONSTRUKCE HISTORICKÉ BITVY  v Milovicích u Prahy.