Vedení Junáka má projekt: skautské tábory s proimigrační agitací

Plánujete poslat dítko na skautský tábor? A víte, jaký bude mít program? Vedení Junáka hodlá děti vychovávat ke „globálnímu chápání světa“. Spolu se sdružením „Na Zemi“ loni vydalo příručku, jak na táborech šířit „správné“ postoje k uprchlictví a migraci: „Téma uprchlictví na táboře – Informační a metodická podpora„, v obrázkové podobě ji najdete na konci článku.

Angažovaný pokus vedení Junáka vést ve skautských oddílech a na táborech osvětu na téma imigrace je ale hrubě manipulativní. Podívejte se a posuďte sami – projekt je založený na hraní na city a vyvolávání soucitu k „válečným uprchlíkům“, další aspekty migrační krize ale zcela pomíjí, případně je v části „Obavy spojené s uprchlictvím a reakce na ně“ „vyvrací polopravdami nebo nehorázně zavádějícím způsobem. Odkazovaný výchozí materiál navíc nepochází z objektivních zdrojů, ale z extrémně aktivistických – Nesehnutí, A2larm, Deník Referendum.

 „Téma uprchlictví na táboře – Informační a metodická podpora“ připravili Jan Kopkáš (pracuje v Brno Expat Centre), Lenka Šafránková-Pavlíčková (věnuje se tématům uprchlictví a migrace v rámci doktorandského studia na Fakultě sociálních studií MU i prakticky v rámci NESEHNUTÍ) a Linda Janků (pracuje v Centru pro lidská práva a demokratizaci, je asistentkou a doktorandkou na Katedře mezinárodního a evropského práva Právnické fakulty MU a právničkou v Kanceláři ombudsmanky). Na táborovou metodiku navazuje celý metodický „migrační“ portál Lidé v pohybu.

Touto spoluprací s vyhraněně angažovanou neziskovkou táhne vedení Junáka od apolitické vlastenecké skautské organizace dál k levicovému globalistickému aktivismu… organizaci od woodcraftu posunuje směrem Nesehnutí, A2larm, Deník Referendum.  S velkým nadšením se tato kontroverzní aktivita nesetkala ani mezi skautskými vedoucími (odkaz vede na FB post):

 

 

Zatraceně, a co je to „Skauti na Zemi“?

Je to tříletý společný projekt Junáka – českého skauta a NaZemi – multikulturně, sociálně a globálně angažované neziskovky.

Junák v letech 2015 – 2017 realizuje ve spolupráci s neziskovou organizací NaZemi projekt, který má za cíl podpořit skauty a skautské oddíly/roverské kmeny v „globálním chápání světa“. Do projektu jsou zapojeny i další skautské a globálně vzdělávací organizace – dohromady 11 organizací ze 7 zemí EU. Cílem (Scouts and Guides: Active Global Citizens) je „posílit roli skautského hnutí v podpoře důstojného života, lidských práv, rovnosti a spravedlnosti ve světě.“

Projekt běží už třetím rokem. Má finanční podporu Evropské unie. Setkali jste se ve vašich oddílech s těmito materiály a aktivitami? Jaký na ně máte názor?

Pokud se chcete o projektu dozvědět více, obraťte se na jeho tvůrce nebo Petru Vackovou přímo za Junáka – českého skauta. Kontakty zde: http://www.nazemi.cz/cs/skauti, nebo se obraťte na mluvčího FB stránky Junáka. Jistě vám rádi vysvětlí, jak si představují apolitičnost a objektivitu při výchově dětí.

 

 


Zdroje, odkazy, další informace:

Na projekt upozornila FB stránka Rodiče proti indoktrinaci ve školách, která monitoruje dlouhodobě tuto tématiku a podává ověřené a ozdrojované informace.
 
Rozsáhlejší formát má tato brožura na stejné téma: http://lidevpohybu.eu/wp-content/uploads/2016/04/Lide_v_pohybu_web.pdf
Junák projekt podporuje na stránkách: