„Věřím v Boha a své pistole“: příběh štábního kapitána Václava Morávka

Gestapo jim říkalo Tři králové

O jeho činech kolovaly legendy. Proslul neuvěřitelnými útěky. V kapsách vždy nosil dvě natažené devítky. Byl skvělý střelec a to mu pomohlo dostat se z bezvýchodných situací. Je známý větou „věřím v Boha a ve své pistole“. To nejsou legendy, ale životní příběh hrdiny českého odboje – štábního kapitána Václava Morávka (8. srpna 1904 – 21. března 1942).

Byl nejmladším z legendární odbojové trojice Mašín, Balabán, Morávek. Tři čeští důstojníci se rozhodli zůstat v okupované zemi a bojovat proti nacistům. Působili na území Protektorátu v letech 1939–1942. Shromažďovali zpravodajsky cenné informace, podnikali diverzní akce, zorganizovali výbuchy na území Německa, v Lipsku, Mnichově a Berlíně. Pomohli mnoha lidem a předali desítky důležitých zpráv. Stali se živými legendami. Svými žerty dodávali lidem odvahu se postavit nacistům a gestapo dováděli k šílenství.

Zkus to znovu, Oskare!

Nacisté po nich i přes obrovské nasazení sil dlouho pátrali marně. „Tři králové“ vždy včas zmizeli a na místě opuštěných bytů nechávali posměšné vzkazy pro sadistického důstojníka gestapa Fleischera, zodpovědného za jejich dopadení. Vrcholem bylo, když si od nic netušícího gestapáka Morávek dokonce nechal připálit cigaretu. Poté poslal Fleischerovi k jeho nadřízenému dopis se slovy:

„Oskare, ty bídáku! Vsadil jsem se s Mašínem a Balabánem, že si od Tvého doutníku zapálím cigaretu. Vsadil jsem se o tisíc korun a oznamuji Ti, že jsem sázku v úterý vyhrál. Zanech týrání českých lidí, nebo Ti to přijde draho! Víme o tobě a pomstě neujdeš! Na to nezapomeň.“

Událost se rychle rozkřikla a Tři králové dávali českým lidem pocit naděje a hrdosti v dobách, kdy se situace zdála bezvýchodná.

Morávkovy explozivní brikety

Pověstné byly také jejich „vylepšené“ brikety, napěchované výbušninou. Stačilo je přihodit do kotelny, tendru vlaku nebo do vagónů vezoucích uhlí pro válečné lodě … a výbuchy ničily nacistické lokomotivy, továrny, konvoje důležitých dodávek i nepřátelské lodě. Jednou Morávka s výbušninami málem chytilo gestapo: vybralo jej při namátkové kontrole na Masarykově nádraží. Morávek gestapákovi, zírajícímu do kufru na bombičky s trhavinou, zahraje počestného Němce a perfektní němčinou plácne, co mu na mysl přišlo – že veze „sondy do odstředivek“. Navzdory vší pravděpodobnosti tahle suverénní nehoráznost projde a Morávek odkráčí středem.

Smyčka se pomalu zatahuje

Celkem dva roky Tři králové pokračují v odboji, ale smyčka se pomalu zatahuje. V dubnu 1941 gestapo zatkne Josefa Balabána. O měsíc později jsou přátelé gestapem zaskočeni v konspiračním bytě. Mašín, který kryje kolegy střelbou, je také dopaden. Ani jeden z nich při mučení nic nevyzradil. Morávek se je několikrát pokusí dostat z vězení, ale marně.

Nakonec zůstává sám. Aby neohrozil ty, kteří mu pomáhají, žije životem psance bez vybavení, bez prostředků a s jen sporadickým spojením se světem.
Přesto bojuje a předává zprávy dál. Ještě v prosinci 1941 se prostřílí z jiného konspiračního bytu při nočním přepadu gestapem. Do Londýna situaci komentuje stručně:

„Přišlo devět, v lazaretu šest. Zázrakem Božím jsem vyvázl bez škrábnutí. Gestapo tají ostudu.“

Ale 21. března 1942 ho štěstí opouští. Byl vlákán do pasti dvojitým agentem a při pokusu o záchranu svého kolegy byl gestapem zabit. Nebylo mu ještě ani 38 let.

Cesta? Nezaprodat se, věřit, pomáhat a vytrvat

Poučení z jeho příběhu? I ve chvílích, kdy se vše zdá beznadějné, není jedinou možností podvolení. Zůstat rovný, ctít své zásady a nikdy z nich neuhnout je mnohem silnější, než přežívat s touhou „hlavně nikoho nepopudit“. Morávek nemohl tušit, že mocná Hitlerova mašinérie bude za pár let mrtvá. A přesto šel do boje tak, jako by o tom nepochyboval.

Ukázal, že totalitní moc má největší strach z posměchu. Ten odhaluje její slabé místo: totalita může cenzurovat, šikanovat, věznit i vraždit, ale jedno nedokáže – zlomit myšlení lidí. Legendy o skutcích „Tří králů“ přinášely útěchu a naději těm, kteří možná neuměli střílet a bojovat, ale díky jim sebrali odvahu nikdy se nezaprodat, věřit a pomáhat. Není pravda, že naše země nemá hrdiny. Byly jich stovky, možná tisíce.

U Prašného mostu, kde zahynul, má Morávek pomník. Tři kameny připomínají tři spolubojovníky, kteří pevně stáli bok po boku až do smrti. Přijďte jim vzdát úctu. Nezapomínáme.

„Byli pilířem odboje a symbolem, který dodával hrdinství spoustě lidí. Byli vojáky, kteří se odmítli smířit s tím, že byli demobilizováni.“ Gen. Petr Pavel


http://www.memorial-vm.cz/vm.php

http://www.acr.army.cz/informacni-servis/zpravodajstvi/veril-v-boha-a-ve-sve-pistole:-vlastenec-a-hrdina-stabni-kapitan-vaclav-moravek-81310/

http://www.lidovky.cz/pobozny-pistolnik-vaclav-moravek-drc-/lide.aspx?c=A150802_191748_lide_ELE

https://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%A1clav_Mor%C3%A1vek