Kapitán Karel Pavlík – muž který nekapituloval před okupací

Během 15. března 1939 obsadila německá vojska české země. Armáda, svázaná rozhodnutím politiků, se nesměla postavit na ozbrojený odpor. Ne všude ale proběhla okupace bez boje.

Navečer 14. března 1939, kdy už první předsunuté německé jednotky VIII. sboru a pluku SS „Leibstandarte Adolf Hitler“ vjely na Ostravsko, se proti okupantům se zbraní v ruce postavili vojáci 3. praporu 8. pěšího pluku Slezského v moravském Místku, jako jediní v naší vlasti. V kasárnách bylo jen něco málo přes 250 vojáků, převážně nováčků. K boji, který řídili velitel XII. kulometné roty kpt. K. Pavlík a por. K. Martínek došlo v 18,30 hod.

„Vpředu byl motocykl se sajdkárou a v ní seděl důstojník. Za ním seděl cyklista, který ukazoval, kde ty kasárny jsou. Ten důstojník sesedl ze sajdkáry a šel proti tomu našemu vojákovi, který tam dělal službu u brány, jako strážný s puškou. Voják viděl, že je to německý důstojník, tak nemeškal, sundal pušku a volal na něho: Stůj! Ovšem ten důstojník neposlechl a vytáhl pistoli a střelil do toho vojáka, kulka proletěla nad jeho uchem. Ten voják nemeškal a vystřelil též proti němu. Nevím, jestli ho zastřelil nebo poranil, ale ten důstojník padl na zem,“ vzpomíná jeden ze svědků tehdejších událostí, četař Svatoslav Kalich 

„Naši vojáci stříleli do nepřátel z pušek a lehkých kulometů. Nacističtí vojáci odpovídali strojními puškami a protitankovými střelami. Stateční vojáci si uvědomovali naprostou převahu útočníků, ale rozbouřená krev se nedala utišit,“ uvedl pamětník událostí, poručík Karel Martínek.

Bránili se do posledního náboje

Vzniklá přestřelka se rychle rozrostla. Velení obrany kasáren se ujal velitel 12. roty pluku kapitán Karel Pavlík. Obránci měli pouze pušky a lehké kulomety, střeliva rychle ubývalo, Němci měli obrněný automobil a dělo. Z velitelství pluku pak pplk. Štěpina obdržel rozkaz plukovníka Eliáše k zastavení boje a ke kapitulaci. Po vystřelení posledních nábojů vyšel por. Martínek s improvizovaným bílým praporem před bránu kasáren. Jejich obránci byli odvedeni a Němci vtrhli dovnitř. Bylo 18.45 hodin. Boje tak trvaly necelou hodinu. Čs. vojáci neměli žádné ztráty, pamětníci se shodují, že Němci měli několik padlých.

Do půlnoci obsadili nacisté město a všechny okolní vesnice, až po československo-polskou hranici. Dne 15. března 1939 ve tři hodiny 35 minut obdržely vojenské jednotky z Hlavního štábu československé armády rozkaz ke kapitulaci. V brzkých ranních hodinách za sněhové metelice vstoupily německé jednotky i mimo Ostravsko a zahájily obsazování zbývajícího území Čech a Moravy. Za necelý půlrok od Mnichova bylo Československo zcela vymazáno z mapy Evropy.

Muž, který se nevzdal

Kapitán Pavlík byl po obsazení republiky propuštěn z armády, ale s okupací se nesmířil a v boji pokračoval dál. Stal se členem odbojových skupin Za vlast a Obrana národa. Po atentátu na Heydricha padl do léčky gestapa, byl vyslýchán a mučen. Nacisté jej nakonec poslali do koncentračního tábora Mauthausen, kde byl zastřelen.

Příklad místeckých vojáků a jejich statečný odpor proti okupantům znamenal ve své době velkou morální posilu pro celý národ, protože zpráva o událostech v Místku se šířila také v dalších krajích Čech a Moravy. Nyní událost připomíná pietní místo s památníkem odporu 8. pěšího pluku Slezského v Místku na Hlavní třídě v místech, kde stávala Čajánkova kasárna.

Poučení?

Před podpisem mnichovské dohody byly v Československu dva miliony mužů, kteří byli připravení a ochotní o svoji zemi bojovat do posledního. Byli Západem přinuceni vzdát se příhraničí bez boje. Politici přikývli Hitlerově myšlence jednotné Evropy řízené Německem. Obětovali malé země a své vlastní občany, s bláhovou touhou, že „se s diktátorem pak nějak dohodneme“. Ustupování zlu. To byl hlavní důvod druhé světové války. Nezapomínejme na to, protože historie má tendenci se opakovat.

 


http://old.ustrcr.cz/cs/tri-osudove-breznove-dny-14-16-brezen-1939

http://www.svornost.com/kalendarium-14-brezna-1939-vojaci-cs-8-pesiho-pluku-slezskeho-se-postavili-na-odpor-nacistickym-okupantum/

http://www.halonoviny.cz/articles/view/35107308

http://extrastory.cz/cesi-kladli-nemeckym-okupantum-odpor-pouze-na-jedinem-miste-v-zemi-v-mistku.html