Imám v montréalské mešitě vyzýval k vraždění Židů. Citoval základní texty islámu.

Montréalská mešita čelí skandálu a trestním oznámením: zveřejnila videozáznam z kázání hostujícího imáma, který vyzýval k vraždění Židů. Kázání se konala v mešitě Dar Al-Arqam v městské čtvrti Saint-Michel 23. prosince 2016. Imám ve videu je jordánský klerik šejk Muhammad bin Musa Al Nasr – byl údajně pozvaný jako host mešity. Ve videu v arabštině recituje verše: „O Muslime, ó služebníku Alláha, za mnou je Žid, běž a zabij ho.“

„To je podněcování k násilí a podněcování radikalizace, to je v rozporu se zákonem a musí být zastaveno,“ řekl Harvey Levine, regionální ředitel židovské společnosti B’nai Brith v Quebecu.

Extremistický kazatel? Ale kdepak, to je islám

Zděšení nad „extremistickým kazatelem“ je ovšem vrcholem pokrytectví západní společnosti, odmítající vidět, že problém je přímo v islámu. Citovaný verš totiž patří k základům islámské nauky (korán-síra-hadísy) a učí se jej všichni muslimové.

Pokud se chceme tvářit, že tento verš je nepřijatelný a extremistický, což skutečně je, je nepřijatelná a extremistická islámská nauka, která nenávist k Židům učí, ne nějaký imám, který z ní cituje. Dokáže už konečně západní společnost nazvat věci pravým jménem?

Mohamed prorokoval: „Muslimové budou bojovat se židy, dokud se židé neukryjí ve skalách; kámen řekne: Ó muslime, služebníku Alláhův, toto je žid, jenž se za mnou schovává, přijď a zabij ho!“ ( Hadísy Buchárí 4:52, 176, 177)

Toto proroctví dodnes dodává křídla „vyhlazovacím fantaziím“ mnohých islamistů, kteří považují boj proti židům za svaté poslání. Mírové smlouvy a vrácení obsazených území pro ně nejsou argumenty, aby ukončili válku. Židé jsou pro ně věční zrádci a boj proti nim se stává Božím plánem, který bude ukončen teprve jejich bezvýhradným zničením. Nenávist k židům se všude v arabském světě stala základem výuky dějepisu a národopisu.

„Alláh nám seslal Hitlera, aby vládl nad židy, a Alláh opět pošle lidi, kteří židy potrestají tím nejhorším možným způsobem. Tím dojde jeho příslib jednoznačného naplnění.“ (Sajjid Qutb – Náš boj s židy)

Píše ve své knize „Islámský fašismus“ imámův syn, bývalý muslim, současný politolog Hamed Abdel Samed.

http://www.cbc.ca/beta/news/canada/montreal/imam-sermon-montreal-mosque-1.4037397