Kolik nás stojí ideový dohled HateFree Culture? Vláda ČR zveřejnila kompletní financování

O financování projektu píše i čtvrteční DNES, 26. 1. 2017: „Láska za 40 milionů: Kampaň HateFree má učit Čechy toleranci. Podle odborníků vyhazuje peníze„.

Úřad vlády ČR obdržel dne 21. prosince 2016 elektronické podání s žádostí o podrobné informace o Dienstbierově vládním projektu Hate Free Culture  https://www.vlada.cz/cz/urad-vlady/poskytovani-informaci/poskytnute-informace-na-zadost/zadost-o-informace-k-hatefree-culture-152628/

 1. Jaký je celkový rozpočet HateFree Culture?
 2. Jaké projekty se v rámci HateFree Culture uskutečnily? Můžete říct s jakým výsledkem?
 3. Jaké veřejné zakázky byly v rámci HateFree vypsány a na jaké částky? Jaké dodavatelské firmy je získaly?
 4. Kdo a jaké prostředky získal na mediální kampaň? Co přesně za to bylo uděláno?
 5. Kdo a jaké prostředky získal na publicitu? Co přesně za to bylo uděláno?
 6. Popište projektové aktivity pro žáky a pedagogické pracovníky? Kdo tyto aktivity zajišťoval a kolik za to získal finančních prostředků?
 7. Kdo a za kolik zajišťoval šíření dobré praxe v sociálně vyloučených lokalitách? jaké akce, kdo a za kolik v rámci toho byly podniknuty?
 8. Kdo a za kolik zpracovával sociologické výzkumy lichvy a migrace? Na co byly tyto výzkumy použity?
 9. Kdo a za kolik zajišťoval vzdělávací akce pro policii? Jaké akce proběhly a s jakým výsledkem?
 10. Jaké zdroje získal management? Kolik na projektu pracovalo lidí? Kdo a za co peníze získal (uveďte celkovou částku + úvazek)?
 11. Kdo a za kolik se podílel na evaluaci projektu? Jaké aktivity a za kolik se uskutečnily?
 12. Kdo zajišťoval techniku? Jakou a za kolik?
 13. Kolika lidí se HateFree dotkla? Oslovila? Co projekt přinesl široké veřejnosti?

 

K této Vaší žádosti si předně dovoluji uvést pár úvodních informací, které se týkají projektu Kampaň proti rasismu a násilí z nenávisti, jehož součástí je i celostátní mediální kampaň HateFree Culture (dále jen „HFC“) (vedle této aktivity se projekt věnuje řadě dalších aktivit určených vybraným cílovým skupinám).

Projekt započal v dubnu 2014 a termín ukončení byl plánován na konec dubna 2016. Zejména z důvodu časově náročného procesu výběru dodavatelů pro jednotlivé aktivity formou nadlimitní veřejné zakázky v tomto termínu nebyly všechny aktivity ukončeny. Ministerstvo financí schválilo prodloužení projektu do konce dubna 2017 s tím, že mzdové náklady na pracovníky projektu (obsáhleji se tomu věnuje odpověď na otázku č. 10) hradí Úřad vlády ČR z vlastních zdrojů. Ostatní náklady nepřekračují původní rozpočet projektu, který je z 80 % hrazen z grantu EHP a Norských fondů a z 20 % ze státního rozpočtu ČR.

 

1. Jaký je celkový rozpočet HateFree Culture?

K bodu 1. Vaší žádosti si Vám dovoluji sdělit, že projektová aktivita Celostátní mediální kampaň HFC má rozpočet 7.885.076 Kč a využívá i rozpočtovou kapitolu Publicita projektu (9.880.000 Kč).  Při započtení 1.222.080 Kč určených na mzdy (v prodloužení projektu o jeden rok, tj. do dubna 2017), tedy disponuje celkovým rozpočtem 18.987.156 Kč.

 

2. Jaké projekty se v rámci HateFree Culture uskutečnily? Můžete říct s jakým výsledkem?

K bodu 2. Vaší žádosti si Vás dovoluji informovat, že v rámci HFC se uskutečnily následující projekty.

Mediální kampaně v rádiu a televizi

 • V rádiu a televizi (TV Nova, Óčko, ČT, Evropa 2) proběhly dvě mediální kampaně s názvem Nenávist ti nesluší a Jsme v tom společně. K těmto kampaním byly vytvořeny stejnojmenné fotokampaně s desítkami fotografií a fotokampaň Prostě láska.
 • V období podzim – zima 2014 bylo odvysíláno v rámci kampaně Nenávist ti nesluší 119 spotů na Óčku, 366 spotů na Nově, 62 spotů v ČT a 238 spotů na Evropě 2. V případě kampaně Jsme v tom společně bylo odvysíláno v období podzim – zima 2015 celkem 331 spotů na Nově, 99 spotů na Óčku a 1026 spotů na Evropě 2.
 • Všechny tři fotokampaně (Nenávist ti nesluší, Jsme v tom společně a Prostě láska) se staly virálními. Sdílely je tisíce lidí. Dosah jednotlivých fotokampaní na Facebooku byl u Nenávist ti nesluší kolem 500.000 uživatelů, u Jsme v tom společně a Prostě láska více než milion unikátních uživatelů.

Sociální experiment

 • Sociální experiment se syrskou rodinou v Kolíně a okolí proběhl na podzim 2015. Video zhlédlo téměř milion uživatelů (FB, Youtube a další platformy) a informovala o něm většina českých médií.

HateFree Art

 • Do Otevřené výzvy pro umělce a veřejnost OPEN IT! bylo přihlášeno celkem téměř 600 děl, z těch bylo následně vybráno 15 projektů 2D umění, 10 performancí a 7 videí pro prezentaci ve výstavě a ve veřejném prostoru. Ve dnech 22.01. – 21.03.2016 proběhla výstava s názvem HateFree? v Centru současného umění DOX (http://www.dox.cz/cs/vystavy/hatefree). Reprízu měla následně v Oblastní galerii Vysočiny v Jihlavě a následně částečně v Košicích. Nyní probíhá příprava reprízy v Muzeu romské kultury v Brně.
 • Téměř 100 výstav z cyklu HateFree Art bylo realizováno na plakátovacích plochách v regionálních městech (včetně výstav poezie z výzvy Napiš to!) a v HateFree zónách po celé ČR.
 • Rovněž proběhla realizace 10 performancí současných umělců ve veřejném prostoru v regionálních městech, jejich natočení a užití videa na sociálních sítích HFC.
 • Do Otevřené výzvy pro hudební interprety SLOŽ TO! se přihlásilo téměř 100 skladeb. Dvěma z nejlepších skladeb (podle poroty) byl natočen videoklip premiérovaný na Óčku.
 • Do Otevřené výzvy pro básníky a básnířky NAPIŠ TO! bylo přihlášeno 135 básní. Vybrané tři byly vystaveny ve 20 regionálních městech na plakátovacích plochách.

HateFree Zone

 • Do sítě HateFree Zone je aktuálně zapojeno 235 míst po celé ČR (kavárny, divadla, galerie, posilovny a sportoviště, ambasády, veřejné instituce, knihovny, firmy, kina, školy, kostely apod.).
 • Proběhlo také na 70 HateFree Festů – festivalů, které se hlásí k myšlenkám projektu, na více než 15 z nich se HFC aktivně podílela (HFFostostánek apod.).

Vyvracení hoaxů

 • Od léta 2015 se tým HFC systematicky zabývá vyvracením hoaxů sloužících k šíření nenávisti vůči různým skupinám osob. Aktivita navazuje na původní kampaňovou aktivitu Hejtomat (zejména fámy a mýty o Romech). Celkem bylo objasněno na více než 100 hoaxů a manipulací. Tým HFC je také často zván do publicistických pořadů k danému tématu a vyjadřuje se k tomuto problému do médií, proběhlo také více než 20 přednášek a workshopů po celé ČR i v zahraničí na toto téma pro rozličné skupiny lidí (učitelé, studenti, umělci, široká veřejnost, bezpečnostní složky apod.). Lidé také využívají službu ověřování/dohledávání informací, která s vyvracením hoaxů souvisí a kterou uživatelům HFC nabízí (v průměru 30 ověření/dohledávání za měsíc).

Facebook HateFree Culture

 • Prostor pro moderovanou diskusi v podstatě 24/7 (denně stovky diskusních příspěvků).
 • Aktuálně 52.500 fanoušků stránky.
 • Průměrný denní dosah je téměř 50.000 uživatelů. Za období let 2015 a 2016 nasbírala stránka u příspěvků na 1.000.000 reakcí (lajků, wow, apod.), denně tedy v průměru jednotlivé příspěvky nasbírají více než 1.300 reakcí (lajků, wow, apod.).
 • Podle analýzy FB stránky za listopad a prosinec 2015 tvořili 90 % aktivních uživatelů stránky lidé, kteří nejsou jejími fanoušky (nejde tedy o projekt pracující jen v rámci tzv. sociální bubliny). Nutno podotknout, že šlo shodou okolností o období, kdy proběhla kampaň Jsme v tom společně. Procenta oslovených ne-fanoušků stránky v průběhu roku budou proto nižší.

Web www.hatefree.cz

 • Kromě vyvrácených hoaxů jsou na webu pravidelně zveřejňovány články, rozhovory a zejména pozitivní příklady vzájemného soužití nebo příkladů dobré praxe z Česka i zahraničí. Web také radí, jak se zachovat v případě setkání se s násilím z nenávisti. Měsíčně web navštíví v průměru 40.000 unikátních uživatelů.

Veřejné akce

 • HateFree Stage – populární večery stand-up comedy (Praha a Brno) na HFC témata – měly celkem 8 vydání.
 • Otevřená snídaně – společná snídaně lidí z rozličných skupin (Praha a Brno) proběhly rovněž osmkrát.
 • Pracovníci projektu se zapojili do organizace nebo se účastnili jako přednášející na více než 60 akcí (přednášky, debaty, workshopy, konference – ČR i zahraničí).

 

3. Jaké veřejné zakázky byly v rámci HateFree vypsány a na jaké částky? Jaké dodavatelské firmy je získaly?

K bodu 3. Vaší žádosti si dovoluji uvést, že veškeré informace, které se týkají veřejných zakázek, jsou rovněž k dispozici na portálu https://zakazky.vlada.cz/.

Následující tabulka obsahuje podrobnosti ke dvěma samostatným veřejným zakázkám, jejichž předmět plnění se vztahuje k realizaci aktivit HFC. První obsahovala 7 částí, které se lišily povahou plnění, a proto u nich probíhalo samostatné výběrové řízení. Druhá veřejná zakázka byla vypsána po ukončení smlouvy části 8 tak, aby mohl pokračovat nákup reklamního kreditu na FB a hosting webové stránky http://www.hatefree.cz/.

U každé části veřejné zakázky je uveden přímý odkaz na kompletní dokumentaci, která obsahuje i předepsané položky plnění a je tedy možné přesně zjistit, na jaké aktivity a služby byly finanční prostředky určeny. Rovněž je uvedena i zadaná maximální cena plnění (bez DPH, proto může být vítězná cena vyšší – obsahuje i DPH), název dodavatele a cenu, s jakou výběrové řízení vyhrál.

Vřejná zakázka: Mediální kampaň proti rasismu a násilí z nenávisti v letech 2014-2016 Předpokládaná cena v Kč bez DPH URL na zakazky.vlada.cz Dodavatel Cena v Kč vč. DPH
Část 1 – Zajištění grafických a audiovizuálních prací 2 053 719 https://zakazky.vlada.cz/contract_display_244.html studio DRUŽINA s.r.o. 2 126 436
Část 2 – Zajištění tisku 961 570 https://zakazky.vlada.cz/vz00000336 Amadora s.r.o. 1 112 529
Část 3 – Zajištění komiksové tvorby 107 400 https://zakazky.vlada.cz/vz00000246 Vojtěch Šeda 116 160
Část 4 – Zajištění průběžného buzzmonitoringu zmínek v relevantních online prostorech 289 254 https://zakazky.vlada.cz/vz00000301 YESETER NOW s.r.o. 343 157
Část 5 – Zajištění článků a rešerší pro web kampaně 173 600 Zrušeno
Část 6 – Zajištění otevřené výzvy pro výběr uměleckých projektů a jejich realizace 504 132 https://zakazky.vlada.cz/vz00000302 DOX PRAGUE, a. s. 583 583
Část 7 – Nákup inzerce v tištěných a internetových médiích 1 024 792 https://zakazky.vlada.cz/vz00000303 Omnimedia s.r.o. 990 881
část 8: Zajištění naprogramování webových stránek, jejich správy a správa reklamy na Facebooku a Facebook reklamní kredit 1 206 612 https://zakazky.vlada.cz/vz00000287 POČÍTAČOVÁ POHOTOVOST s.r.o. 925 045
Veřejná zakázka: Zajištění hostingu webu a jeho správy, facebookové reklamy a dodání reklamního kreditu na Facebooku 400 000 https://zakazky.vlada.cz/vz00000475 Altamira Softworks, s. r. o. 323 130

 

4. Kdo a jaké prostředky získal na mediální kampaň? Co přesně za to bylo uděláno?

K bodu 4. Vaší žádosti si Vám dovoluji sdělit, že kromě služeb popsaných v dokumentaci jednotlivých výběrových řízení byly nakupovány vysílací časy pro dvě tematické kampaně, které byly prezentovány v masových médiích (viz odpověď k otázce č. 2 Vaší žádosti). Vysílací časy byly nakoupeny u společnosti CET21 (4.132.231 Kč), Regie Radio Music (2.000.000) a Stanice O, a.s. (781.176 Kč).

 

5. Kdo a jaké prostředky získal na publicitu? Co přesně za to bylo uděláno?

K bodu 5. Vaší žádosti si dovoluji uvést, že kromě nakoupených vysílacích časů (specifikováno v odpovědích na otázky č. 2 a 4) byly prostředky z rozpočtové kapitoly Publicita použity na nákup inzertního prostoru v tištěných médiích. Konkrétně se jedná o Část 7 Veřejné zakázky – Nákup inzerce v tištěných a internetových médiích, kde je dodavatelem Omnimedia s.r.o. (smlouva uzavřena na 990.881 Kč). Velmi rozsáhlý popis plnění je k dispozici na odkazu https://zakazky.vlada.cz/vz00000303.

 

6. Popište projektové aktivity pro žáky a pedagogické pracovníky? Kdo tyto aktivity zajišťoval a kolik za to získal finančních prostředků?

K bodu 6. Vaší žádosti si Vám dovoluji sdělit, že tato část projektu Kampaň proti rasismu a násilí z nenávisti má dvě podčásti – “mediální dílna” a pilotní ověření zavedení mediace a peer-mediace do školního prostředí.

Mediální dílna je interaktivní multimediální on-line prostředí, ve kterém mohou žáci druhého stupně a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií vytvářet fotokoláže, komiksové příběhy a ankety, které pracují s tématy jinakosti, předsudků či stereotypů. Pro učitele je připravena detailní metodika a návodná videoinstruktáž postupu práce s dětmi tak, aby dostaly příležitost formulovat a vyjádřit svůj postoj k problematice týkající se témat ohrožených skupin (senioři, zdravotně postižení, příslušníci etnických nebo genderových menšin).

Dodavatelem je společnost Gameleon, s.r.o., která byla vítězem výběrového řízení v rámci nadlimitní veřejné zakázky. Celková cena dodávky činí 1.530.000 Kč. Práce na tvorbě mediální dílny byly ukončeny ke dni 31.12.2016 a v průběhu ledna a února probíhá testování výstupu po převzetí. Dílna by měla být v ostrém provozu od dubna 2017.

Pilotní ověření zavedení mediace do škol probíhá ve dvou regionech – ve Šluknovském výběžku a v Moravskoslezském kraji (Ostrava, Zátor, Bohumín). V každém z nich je podpořena pětice škol, které vyslaly své zástupce do plnohodnotného kurzu mediace (100 hodin) a kratšího (48 hodin) kurzu pro peer-mediátory (peer znamená vrstevník, jedná se o žáky, kteří se učí základní komunikační a mediační dovednosti). Po ukončení výcviku je jim poskytována čtvrt roku podpora ze strany školních supervizorů a profesionálních mediátorů, aby účastníci pilotního kurzu získali dostatečnou kompetenci i jistotu. Souběžně s výcvikem probíhalo školení sboroven zapojených škol a jejich vedení absolvovalo sérií workshopů, na kterých řešila jednotlivé kroky, které zavedení mediace do jejich školy obnáší.

Smyslem zavedení mediace do škol je vytvořit předpoklad pro takové řešení konfliktů vzniklých ve školním prostředí, aby se jejich aktéři dokázali dohodnout na jeho řešení a mohli tak nadále sdílet jeden prostor. Mediace je úspěšně využívána v rodinných, sousedských nebo třeba enviromentálních sporech, školní prostředí má však řadu specifik (účastníci sporů zastávají různé role, jsou různého věku, jsou v intenzivním každodenním kontaktu) a proto je zavedení mediace do škol pilotně ověřováno. Výstupem bude metodika implementace školní a peer-mediace, kterou budou moci využívat další školy, které o tuto formu řešení konfliktů projeví v budoucnu zájem.

Dodavatelem aktivity je nezisková organizace AISIS, z.s., která byla vítězem výběrového řízení v nadlimitní veřejné zakázce. Rozpočtovaná částka činí 2.666.840 Kč a její čerpání je plánováno v plném rozsahu, avšak finální výše nákladů bude známá až po ukončení dodávky.

Pro školní aktivity vznikají webové stránky – jak pro školní mediaci, tak i pro mediální dílnu. Dodavatelem zakázky je Gameleon, s.r.o. Webové stránky pro školní aktivity včetně hostingu byly vysoutěženy v hodnotě 68.666 Kč.

 

7. Kdo a za kolik zajišťoval šíření dobré praxe v sociálně vyloučených lokalitách? jaké akce, kdo a za kolik v rámci toho byly podniknuty?

K bodu 7. Vaší žádosti si Vás dovoluji informovat, že šíření dobré praxe je realizováno ve dvou rovinách. Zakázku, která zajišťuje síťování garantů dobrých praxí (vytvoření profilu garanta, dokumentace dobré praxe apod., dosavadní výstupy jsou k nahlédnutí na http://www.dobrepraxe.cz/) získala ve výběrovém řízení nezisková organizace Nová ekonomika o.p.s. Celková cena zakázky je max. 1.608.090 Kč, její předpokládané ukončení je v dubnu 2017. Kromě zprostředkování kontaktu mezi lidmi na podobných pozicích (starostové, manažeři neziskových služeb apod.) je v rámci zakázky nabízena i podpora v oblasti PR, facilitace obtížných jednání apod.

Vzdělávání místních aktérů z oblastí ohrožených sociálním vyloučením zajišťuje nezisková organizace AISIS. Celková cena zakázky je 1.024.870 ,  její předpokládané ukončení je v dubnu 2017. Přehled aktuálních termínů kurzů je k dispozici na http://www.dobrepraxe.cz/, celkem je nabízeno 32 kurzů ve třech okruzích (více na webu http://www.dobrepraxe.cz/).

Webovou stránku v hodnotě 178.953 včetně hostingu zajišťuje Gameleon, s.r.o.

 

8. Kdo a za kolik zpracovával sociologické výzkumy lichvy a migrace? Na co byly tyto výzkumy použity?

K bodu 8. Vaší žádosti uvádím, že zakázky na realizaci výzkumů byly ukončeny dne 31.12.2016. Výzkum migrace v sociálně vyloučených lokalitách v hodnotě 600.713 Kč realizovala společnost PROCES – Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o. a výzkum nových forem lichvy v hodnotě 803.721 Kč realizovala nezisková organizace ACCENDO – Centrum pro vědu a výzkum, z.ú.

Průběžné výstupy výzkumů byly použity při formulaci aktualizace vládní Strategie boje proti sociálnímu vyloučení a představeny odborné veřejnosti na kulatých stolech. Po ukončení odborné oponentury budou přístupny veřejnosti na portálu http://www.dobrepraxe.cz/ (březen 2017).

 

9. Kdo a za kolik zajišťoval vzdělávací akce pro policii? Jaké akce proběhly a s jakým výsledkem? 

K bodu 9. Vaší žádosti sděluji, že smyslem vzdělávacích aktivit pro Policii ČR bylo seznámení zástupců PČR s tematikou trestných činů násilí z nenávisti, a to zejména s jejím právním rámcem, postupy při vyšetřování a v komunikaci s oběťmi.

Ve výběrovém řízení na dodavatele vzdělávacích aktivit pro policii zvítězila nezisková organizace In-Iustitia o.p.s., která kromě samotných vzdělávacích akcí dodala i manuály pro Pořádkovou policii, Kriminální a vyšetřovací službu, tiskové mluvčí a městskou policii, dále pilotně ověřila monitoring násilí z nenávisti a poskytla k němu metodický manuál, vytvořila obsah letáku pro oběti násilí z nenávisti a vedla řadu prezentačních akcí, vč. závěrečné konference. Výsledná částka za všechny výstupy byla 1.227.650 Kč.

Ohledně samotných vzdělávacích akcí – celkem proběhlo 5 školení pro tiskové mluvčí, 21 školení pro příslušníky Pořádkové policie, 4 školení pro příslušníky Kriminální a vyšetřovací služby, prezentační akce pro vedoucí zástupce městské policie a také pro policejní vzdělavatele, kteří by měli vzniklou metodiku převzít do interního systému policejního vzdělávání. Celková částka na samotné vzdělávací akce je 712.850 Kč a bylo za ni proškoleno 297 policistů ze 40 různých pracovišť.

Kurzy byly přijaty kladně jejich účastníky i zástupci vzdělavatelů a vyšším policejním managementem na kulatých stolech. Aktivita probíhá na základě memoranda o spolupráci s policejním prezidiem.

 

10. Jaké zdroje získal management? Kolik na projektu pracovalo lidí? Kdo a za co peníze získal (uveďte celkovou částku + úvazek)?

K bodu 10. Vaší žádosti uvádím, že celkem bylo na management projektu alokováno 3.468.660 Kč z rozpočtu projektu a dále 836.160 Kč z rozpočtu Úřadu vlády na období prodloužení projektu (1 rok).

Celková částka na mzdové náklady vychází z hodinové mzdy podle pracovní pozice (250 Kč/hod pro vedoucí a koordinační pozice, 200 Kč/hod pro asistenční pozice).

Pouze jeden pracovník je zapojen od začátku projektu, na ostatních pozicích došlo vždy k alespoň jedné změně, celkem v projektu pracovalo 20 osob.

Na všech sedmi aktivitách projektu Kampaň proti rasismu a násilí z nenávisti pracuje celkem 10 osob v rozsahu polovičních úvazků. Všichni zaměstnanci na projektu pracují v rámci Dohody o pracovní činnosti nebo Dohody o provedení práce. Dohody o pracovní činnosti jsou limitovány maximální výší 80 hodin za měsíc, Dohoda o provedení práce je limitována 300 hodinami za rok.

1. Řízení a administrace projektu – 4 pracovní pozice:

 • vedoucí projektu v rozsahu 0,5 úvazku
 • administrátor/ka pro interní agendu v rozsahu max. 300 hodin ročně
 • administrátor/ka pro agendu norských fondů v rozsahu max. 300 hodin ročně
 • administrátor/ka pro personální agendu, komunikační strategii a krizovou komunikaci v rozsahu max. 300 hodin ročně

2. Celostátní mediální kampaň proti rasismu a násilí z nenávisti (HateFree Culture) – 4 pracovní pozice v celkovém rozsahu 2,0 úvazku:

 • koordinátor/ka v rozsahu 0,5 úvazku
 • asistent/ka pro HateFree Zones a spolupráci v rozsahu 0,5 úvazku
 • asistent/ka pro sociální sítě v rozsahu 0,5 úvazku
 • asistent/ka pro sociální sítě v rozsahu 0,5 úvazku

3. Regionální vzdělávací aktivity pro policejní složky v Ústeckém a Moravskoslezském kraji – 1 pracovní pozice v celkovém rozsahu 0,5 úvazku:

 • koordinátor/ka v rozsahu 0,5 úvazku

4. Vzdělávací aktivity pro žáky a pedagogické pracovníky Ústeckého a Moravskoslezského kraje – 1 pracovní pozice v celkovém rozsahu 0,5 úvazku:

 • koordinátor/ka v rozsahu 0,5 úvazku

5. Šíření dobré praxe v sociálně vyloučených lokalitách – 1 pracovní pozice v celkovém rozsahu 0,5 úvazku:

 • koordinátor/ka v rozsahu 0,5 úvazku

6. Výzkum nových forem lichvy a migrace v sociálně vyloučených lokalitách – 1 pracovní pozice v celkovém rozsahu 0,25 úvazku (aktivita již ukončena)

7. Evaluace dopadu projektu – 1 pracovní pozice v celkovém rozsahu 0,25 úvazku:

 • koordinátor/ka v rozsahu 0,25 úvazku

V současné době na projektu pracují tito zaměstnanci:

Nikola Křístek – vedoucí projektu (DPČ, 0,5 úvazku)

Mgr. et Bc. Eva Růtová – koordinátorka aktivit pro školy (DPČ, 0,5 úvazku)

Bc. Petra Hubková – koordinátorka aktivit šíření dobré praxe (DPČ, 0,5 úvazku)

Bc. Kateřina Poludová – koordinátorka aktivit šíření dobré praxe (DPČ, 0,5 úvazku)

Mgr. Lukáš Houdek – koordinátor Celostátní mediální kampaně HFC (DPČ, 0,5 úvazku)

Mgr. Adam Podhola – asistent koordinátora mediální kampaně (DPČ, 0,5 úvazku)

Bc. Marie Škardová – pracovnice Celostátní mediální kampaně HFC (DPČ, 0,5 úvazku)

Bc. Jana Leitnerová – pracovnice Celostátní mediální kampaně HFC (DPČ, 0,5 úvazku)

Bc. Veronika Jírů – administrátorka projektu (DPP)

 

11. Kdo a za kolik se podílel na evaluaci projektu? Jaké aktivity a za kolik se uskutečnily? 

K bodu 11. Vaší žádosti si Vám dovoluji sdělit, že ve výběrovém řízení na dodavatele evaluace uspěla společnost PROCES – Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o. Za cenu 338.800 Kč provedl dodavatel vstupní analýzu a sepsal dvě průběžné evaluační zprávy s řadou mezivýstupů (metodika evaluace jednotlivých aktivit, série workshopů s realizačním týmem apod.).

Aktivita bude ukončena s koncem projektu, tedy 30.04.2017. V posledním období realizace projektu proběhne evaluace výstupů jednotlivých projektových aktivit.

 

12. Kdo zajišťoval techniku? Jakou a za kolik?

K bodu 12. Vaší žádosti si Vás dovoluji informovat, že s ohledem na interní procesy Úřadu vlády ČR byl nákup techniky realizován prostřednictvím elektronického tržiště. Z rozpočtu projektu byly v celkové hodnotě 176.285,80 Kč pořízeny tyto položky:

 • videokamera JVC GC PX100
 • externí blesk Sigma ef- 610 DG ST
 • dvě záblesková světla a dvě trvalá světla
 • záznamník Olympus DS2500
 • objektiv Canon EF 35mm
 • objektiv Canon EF 70mm
 • tablet Samsung Galaxy
 • notebook Lenovo ThinPad
 • HP Notebook 250 G2 i3-31OM a příslušenství

 

 

13. Kolika lidí se HateFree dotkla? Oslovila? Co projekt přinesl široké veřejnosti?

K bodu 13. Vaší žádosti si dovoluji uvést, že evaluace projektu probíhá a její závěry budou známy na konci projektu. Aktuálně můžeme vycházet zejména z čísel jednotlivých kanálů, které HFC využívá. Několik milionů lidí zasáhly dvě spotové kampaně v televizi a rádiu (počty spotů jsou uvedeny v odpovědi výše).

Stránky www.hatefree.cz navštívilo 700.000 lidí (unikátních návštěvníků, lidé web také navštěvují opakovaně). Zhruba 50 % těchto uživatelů přišlo skrz Facebook.

Facebook stránce HFC se podařilo nasbírat téměř 53.000 fanoušků. Průměrný denní dosah je téměř 50.000 uživatelů. Kampaně a viditelnější aktivity (fotokampaně Jsme v tom společně, Prostě láska, sociální experiment apod.) oslovují i více než milion unikátních uživatelů této sociální sítě, u menších aktivit (fotografie z některých fotostánků, některá videa apod.) se jedná o statisíce.

Kampani se daří dostávat mimo tzv. sociální bublinu. Podle analýzy od společnosti Facebook za období 05.11. – 05.12.2015 tvořili aktivní konzumenty obsahu na FB stránce kampaně z 90 % lidé (v daném měsíci probíhala také kampaň Jsme v tom společně), kteří nejsou jejími fanoušky. To, že se dostává obsah k lidem mimo tzv. sociální bublinu, dokládají také zjištění při každodenní správě stránky a moderaci diskusí.

Tisíce lidí se také zúčastnily offline aktivit HFC – diskuse, workshopy, HateFree Stage, Otevřené snídaně, výstavy apod. Výčet některých z nich najdete v odpovědi na otázku č. 2.

Silnou stránkou kampaně jsou také HateFree Zones, místa, která se k myšlenkám projektu hlásí a veřejně deklarují, že jsou místem pro všechny. Těch je aktuálně po celé ČR 235 a jejich paleta je velmi různorodá. K myšlence projektu se připojilo také více než 70 festivalů, které přijaly označení HateFree Fest.

HFC se v rámci aktivit podařilo odhalit více než 100 hoaxů nebo manipulací a je jedním z aktérů veřejné debaty na toto téma. Často se k tomuto tématu také členové týmu vyjadřují v médiích, na veřejných debatách, workshopech nebo konferencích. Projekt také propojuje a podporuje aktivity jiných iniciativ, organizací nebo institucí, které k propagaci dobré praxe nemají prostředky nebo zkušenosti.

Přínos kampaně HFC pro veřejnost lze spatřovat zejména ve vytvoření prostoru pro moderovanou (tedy pro její účastníky více bezpečnou) diskusi na facebookové stránce, přinášení témat k diskusi a v ověřování informací pro veřejnost s preferencí kritického myšlení.

Někteří uživatelé také oceňují sdílení pozitivních příkladů vzájemného soužití nebo aktivit lidí napříč etnickými, náboženskými, sexuálními, zdravotními, věkovými a jinými skupinami. Na jejich popud byla před dvěma měsíci na webu spuštěna speciální rubrika, která se takovým příkladům věnuje. Jsou též natáčena krátká videa pozitivních příkladů z českého prostředí (ta mají zatím v průměru kolem 90.000 zhlédnutí), která zvyšují společenskou soudržnost (zástupci ohrožených minorit získávají ocenění veřejnosti za své úsilí a výsledky práce).

S pozdravem

Mgr. Jan Večeřa v.r.
ředitel Odboru právního a kontrolního