Hlas mučedníků: podpořte Petra Jaška vězněného v Súdánu

Podpořte Petra Jaška, vězněného v Súdánu za dokumentování útisku křesťanů v islámské zemi. Hrozí mu léta v súdánském vězení nebo trest smrti!


jasek2Petr Jašek
(*1963) je český protestantský aktivista a dokumentarista, český spolupracovník skupiny Hlas mučedníků, který se zabývá informováním o pronásledování křesťanů a organizováním pomoci pro ně. Petr je od loňského prosince držen ve vězení, po čtyřech měsících samovazby je spolu se třemi dalšími křesťany souzen v procesu připomínajícím naše žaloby z dob komunistické totality: údajná „špionáž a rozvracení republiky a ilegální překročení hranice“. Velvyslankyně ČR: „Důkazy, které proti němu mají, nepovažujeme za průkazné. Jsme přesvědčeni, že z hlediska českých zákonů se nedopustil ničeho nezákonného.“ Bude-li jim prokázána vina podle islámského „práva“ šaríja, hrozí jim až trest smrti.

Křesťanská organizace Hlas mučedníků prosí o vaši podporu:

Vytiskněte a posílejte žádost o jeho propuštění na
Velvyslanectví Súdánské republiky
Střešovická 24/431
Praha 6, 16200

 

Text dopisu:

Vážený pane,
Dne 10. prosince 2015 byl v Chartúmu zatčen český občan Petr Jašek, který je od té doby držen ve vazbě a vaší vládou je neopodstatněně obviňován z protistátních aktivit. Vyjadřujeme tímto svůj PROTEST proti jeho věznění. Petr Jašek je křesťanský pracovník, který nikdy nevyvíjel žádnou politickou činnost a jehož cílem bylo pouze pomáhat křesťanům v různých zemích světa. Žádáme Vás tímto, abyste apeloval na Vaši vládu, aby tohoto neprávem vězněného občana České republiky okamžitě propustila na svobodu. Děkujeme Vám, že se budete tímto případem zabývat.

Your Excellency,
on December 10, 2015, Czech citizen Petr Jašek was arrested in Khartoum. He has been held in custody since then, being accused of subversive activities by your government. We express our PROTEST against his imprisonment. Petr Jašek is a Christian worker who was never involved in political endeavours of any kind, his only purpose was to support Christians in various countries. We ask you to appeal to your government so that this unjustly imprisoned citizen of the Czech Republic can be released immediately. Thank you for your involvement in this case.

Všichni čtyři muži byli zadrženi loni v prosinci. Podle súdánských zákonů musí být zadržený člověk nejpozději do 45 dní oficiálně obviněn nebo propuštěn na svobodu; v uvedené lhůtě nebyl obviněn ani jeden ze zmíněných čtyř mužů. Jedná se o poslední případ z dlouhé řady incidentů týkajících se pronásledování křesťanů v Súdánu. Loni byli zadrženi dva pastoři z Jižního Súdánu. Před časem si získal mezinárodní pozornost případ Meriam Ibrahim, súdánské křesťanky, která byla zadržena na základě obvinění z odpadlictví od islámu a v súdánském vězení dokonce musela porodit.

Info na stránkách Hlasu mučedníků: http://www.hlas-mucedniku.cz/pnp.php?datum=2016-10-01

Více informací o případu Petra Jaška:

http://www.ceskenoviny.cz/zpravy/mfd-cech-vezneny-v-sudanu-natacel-o-pronasledovani-krestanu/1319956

http://tn.nova.cz/clanek/sudanske-urady-vezni-cecha-pry-provadel-nabozenskou-cinnost.html

http://www.tyden.cz/rubriky/domaci/velvyslankyne-sudan-nema-proti-souzenemu-cechovi-dukazy_399687.html