„Věřím v Boha a své pistole“: příběh štábního kapitána Václava Morávka

O jeho činech kolovaly legendy. Vynikal odvahou a proslul neuvěřitelnými útěky. V kapsách vždy nosil dvě natažené devítky, jejichž mistrné ovládání mu pomohlo prostřílet se z bezvýchodných situací. Byl zbožný a proslul větou „věřím v Boha a ve své pistole“. To nejsou legendy, ale životní příběh hrdiny českého odboje – štábního kapitána Václava Morávka (8. srpna 1904 – 21. března 1942).

Zkus to znovu, Oskare!

Václav Morávek byl nejmladší člen legendární odbojové trojice Mašín, Balabán, Morávek, přezdívané gestapem Tři králové. Tři čeští důstojníci působili na území Protektorátu v letech 1939–1942. Skupina shromažďovala zpravodajsky cenné informace, organizovala diverzní akce, zorganizovali výbuchy na území Německa, v Lipsku, Mnichově a Berlíně. Pomohli mnoha lidem a předali desítky důležitých zpráv. Stali se živými legendami. Svými žerty dodávali lidem odvahu se postavit nacistům a gestapo dováděli k šílenství.

Nacisté po nich i přes obrovské nasazení sil dlouho pátrali marně. „Tři králové“ vždy včas zmizeli a na místě opuštěných bytů nechávali posměšné vzkazy pro sadistického gestapáka Fleischera, zodpovědného za jejich dopadení. Vrcholem bylo, když si od nic netušícího gestapáka Morávek dokonce nechal připálit cigaretu. Poté poslal Fleischerovi k jeho nadřízenému dopis se slovy:

„Oskare, ty bídáku! Vsadil jsem se s Mašínem a Balabánem, že si od Tvého doutníku zapálím cigaretu. Vsadil jsem se o tisíc korun a oznamuji Ti, že jsem sázku v úterý vyhrál. Zanech týrání českých lidí, nebo Ti to přijde draho! Víme o tobě a pomstě neujdeš! Na to nezapomeň.“

Událost se rychle rozkřikla a Tři králové dávali českým lidem pocit naděje a hrdosti v dobách, kdy se situace zdála bezvýchodná.

Morávkovy explozivní brikety

Pověstné bylo také jejich „vylepšené uhlí“ – nenápadné brikety, napěchované výbušninou. Stačilo je přihodit do kotelny, tendru vlaku nebo do vagónů vezoucích uhlí pro válečné lodě … a výbuchy ničily nacistické lokomotivy, továrny, konvoje důležitých dodávek i nepřátelské lodě. Jednou Morávka s výbušninami málem chytilo gestapo: vybralo jej při namátkové kontrole na Masarykově nádraží. Morávek gestapákovi, zírajícímu do kufru na bombičky s trhavinou, zahrál počestného Němce a perfektní němčinou plácnul, co mu na mysl přišlo – že veze „sondy do odstředivek“. Navzdory vší pravděpodobnosti tahle suverénní nehoráznost prošla a Morávek odkráčel středem.

Smyčka se pomalu zatahuje

Celkem dva roky Tři králové pokračují v odboji, ale smyčka se pomalu zatahuje. V dubnu 1941 gestapo zatkne Josefa Balabána. O měsíc později jsou gestapem zaskočeni v konspiračním bytě a Mašín, který kryje kolegy střelbou, je také dopaden. Morávek se jej několikrát pokusil dostat z vězení, ale marně. Oba ani při mučení nic nevyzradili. Morávek zůstává sám. Aby neohrozil ty, kteří mu pomáhají, žije životem psance bez vybavení, bez prostředků a s jen sporadickým spojením.
Přesto bojuje a předává zprávy dál. Ještě v prosinci 1941 se prostřílí z jiného konspiračního bytu při nočním přepadu gestapem. Do Londýna situaci komentuje stručně:

„Přišlo devět, v lazaretu šest. Zázrakem Božím jsem vyvázl bez škrábnutí. Gestapo tají ostudu.“

Až 21. března 1942 ho štěstí opouští. Byl vlákán do pasti dvojitým agentem a při pokusu o záchranu svého kolegy byl gestapem zabit. Nebylo mu ještě ani 38 let.

Poučení z jeho příběhu? I ve chvílích, kdy se vše zdá beznadějné, není jedinou možností podvolení. Zůstat rovný, ctít své zásady a nikdy z nich neuhnout je mnohem silnější, než přežívat s touhou „hlavně nikoho nepopudit“. Morávek nemohl tušit, že mocná Hitlerova mašinérie bude za pár let mrtvá. A přesto šel do boje tak, jako by o tom nepochyboval.

Ukázal, že totalitní moc má největší strach z posměchu, který odhaluje její slabé místo. To, že jedno nedokáže – zlomit myšlení lidí. Legendy o skutcích „Tří králů“ přinášely útěchu a naději lidem, kteří možná neuměli střílet a bojovat, ale díky nim sebrali odvahu nikdy se nezaprodat, věřit a pomáhat. Není pravda, že naše země nemá hrdiny. Byly jich stovky, možná tisíce.

U Prašného mostu, kde zahynul, má Morávek pomník. Tři kameny připomínají tři spolubojovníky, kteří pevně stáli bok po boku až do smrti. Přijďte jim vzdát úctu. Nezapomínáme.

„Byli pilířem odboje a symbolem, který dodával hrdinství spoustě lidí. Byli vojáky, kteří se odmítli smířit s tím, že byli demobilizováni.“ Gen. Petr Pavel


http://www.memorial-vm.cz/vm.php

http://www.acr.army.cz/informacni-servis/zpravodajstvi/veril-v-boha-a-ve-sve-pistole:-vlastenec-a-hrdina-stabni-kapitan-vaclav-moravek-81310/

http://www.lidovky.cz/pobozny-pistolnik-vaclav-moravek-drc-/lide.aspx?c=A150802_191748_lide_ELE

https://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%A1clav_Mor%C3%A1vek

Mohlo by se vám líbit...