„Kein Nazi in der Hofburg!“: levicoví extremisté demonstrovali proti Hoferovi.

zit-hofer-souperi-jit-ve-vidni-ulici-www-heute-at

Vídeň, Rakousko – Den před opakovanou volbou prezidenta proběhla ve Vídni demonstrace s názvem „F*ck Hofer – Refugees welcome!“ proti kandidátovi Svobodných, Hoferovi. Podle údajů policie se sešlo kolem 100 demonstrantů s hesly o neonacismu a zhruba stejný počet policistů.

Mediální pokrytí však bylo nesouměřitelné s významem akce. Policejní mluvčí Thomas Keiblinger hlásil dvanáct až patnáct štábů s kamerami a nespočet mediálních vstupů do zemí od Japonska po USA.

Levicový aktivista a spoluorganizátor David Albrich do kamer prohlásil: „FPÖ je podle nás nástupnickou organizací NSDAP.“

Dokonce i stoupenci van der Bellena akci prohlásili za neslušnou a kontraproduktivní. Vyjádřili obavu, že by mohla Bellena naopak v očích voličů poškodit. Ultralevičáci si ale nepřipouštějí žádné pochybnosti: „Naopak, může ho to jen posílit, ukážeme totiž znovu, jak nebezpečný Norbert Hofer je,“ odpověděl organizátor Albrich.

crop-1103913-p201612030378301_520x250

  cywwmjbw8aahm3k

cyxtnthxeaa4xof

gettyimages-625951390-640x434
Foto z předchozí „protihoferovské“ demonstrace, která se konala 26. 11. 2016

Zdroje:

http://wien.orf.at/news/stories/2812611/

http://diepresse.com/home/politik/bpwahl/5128806/Wenig-Teilnehmer-bei-AntiHoferDemo-in-Wien

http://www.heute.at/news/politik/Live-Hofer-Gegner-gehen-in-Wien-auf-die-Strasse;art23660,1376477

REALISTÉ: politolog Robejšek oznámil vznik nové strany

robejsek

24. 11. v 10:00 oznámil na tiskové konferenci politolog Petr Robejšek vznik nové strany s názvem Realisté, která by mohla být novou nadějí pro  opuštěné středopravicové voliče. Strana chce jít do parlamentních voleb.

web: realiste.cz,
FB: https://www.facebook.com/realiste.cz/

Robejšek je známým kritikem současné podoby Evropské unie a přístupu jejích špiček k migrační krizi. Ve svých veřejných vystoupeních se vymezuje vůči „elitám“. Letos 28. října byl oceněn Medailí Za zásluhy prezidentem Milošem Zemanem.

Členové strany:

Petr Robejšek, ekonom a investor Pavel Kohout, advokát a akademik Alexander Király, prezident Unie zaměstnavatelských svazů ČR a prezident Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR Jiří Horecký, agrární analytik Pavel Havel, pedagog Vilém Kahoun, ředitelka Domova u Biřičky Daniela Lusková a podnikatel Antonín Fryč.

Z prohlášení Petra Robejška:

Realisté se liší od ostatních stran zvolenou metodou vládnutí. Dosavadní styl vládnutí se vyznačuje snahou ovlivňovat vše a to způsobuje, že nakonec vlastně neřídí nic pořádně. My se soustředíme na ty politické, ekonomické a společenské problémy, které splňují následující předpoklady: jsou důležité a zároveň námi ovlivnitelné. Ve zbývajících oblastech chceme snižovat zásahy státu. Jen touto cestou lze rozhýbat ochromenou českou politiku a uvolnit nevyužité možnosti naší země.

 

Z  deklarace Realistů:

Současné politické elity nedokážou pochopit stále rychlejší společenské, technologické a přírodní změny, které prožíváme a které budou hrát v našich životech stále zásadnější roli.

Hlavními hodnotami Realistů jsou: rodina, bezpečnost, spravedlnost, odpovědnost a národní bohatství. Důraz na národ je záměrný a cílený, neboť jedině v sepětí vlasti a národa vzniká potřeba ochrany jedinečných hodnot, které nás činí šťastnými, zakládají pocit sounáležitosti a dávají perspektivu našim dětem. Realisté netouží po izolaci a snahou Realistů není hledání rozdílů mezi kulturami a jinými národy. Naším cílem je ochrana naší země před takovými vlivy, které mohou způsobit destabilizaci a přinést nežádoucí nevratné změny, po nichž netoužíme. Realisté jsou přesvědčeni, že stejně jako oni, netouží po takových změnách ani většina národa.

MIGRACE POD KONTROLOU

Reakce většiny evropských vlád na migrační krizi jsou příklady toho, co Realisté na současném stylu vládnutí kritizují: přeceňování vlastních schopností, neochota řešit problémy účelně a poručnictví vůči občanům.

Svým občanům jejich vládci namlouvají, že mají morální povinnost dělit se o výsledky evropského civilizačního projektu, že lidé z méně úspěšných společenských systémů mají nárok vyzvednout si v Evropě to, co jim chybí a že na pobyt v EU má právo každý, v jehož zemi jsou potíže. V důsledku toho se v Evropě trvale zvyšuje počet vyznavačů náboženství, které má velké obtíže tolerovat nejenom jiná vyznání, ale dokonce i jiný způsob života. A proto dochází k pozvolné a nezvratné destabilizaci evropské civilizace.

Evropané však nejsou povinni pomoci každému, kdo někde ve světě utrpí bezpráví. Soucit a solidaritu dlužíme v první řadě našim spoluobčanům. Teprve až bude vyřešen problém chudoby u nás, tak můžeme uvažovat o pomoci někomu dalšímu. Technologický vývoj způsobí obtíže při zaměstnávání našich vlastních lidí, což teprve u nekvalifikovaných, jazyka a evropské pracovní disciplíny neznalých cizinců.

Realisté vědí, že pro řešení migrační výzvy je rozhodující urychleně získat kontrolu vnějších hranic Evropy a rozhodovat o tom, komu a v jakém množství vstup na kontinent povolíme. Příchodu migrantů se úplně ubránit nedokážeme, a proto bychom měli trvat na základních požadavcích.

Ti, kteří přicházejí, zde mohou žít v bezpečí, ale jen tehdy, když se budou řídit našimi pravidly hry. Nejsme povinni přizpůsobovat se těm, kterým v naší zemi poskytujeme útočiště.

Ti, kteří přicházejí, se mohou odvolávat na lidská práva. Od nich je ale třeba začít pečlivě odlišovat práva občanská. Na ta neexistuje univerzální nárok a jejich přiznání je třeba podmínit vůlí k integraci do naší společnosti.

EVROPSKÁ UNIE

Má-li EU přežít jako nadnárodní spolek, musí se zásadně reorganizovat. Struktura a způsob fungování se musí změnit, jinak bude chybně nastavený systém tak dlouho produkovat špatná rozhodnutí, až sám sebe zničí.

Optimální by byla redukce EU na spolek volného obchodu, který má pro naprostou většinu Evropanů opravdu smysl. Pokud se tak nestane, je alespoň třeba začít státům vracet rozhodovací kompetence, snížit počet členů eurozóny pouze na ty, kteří na ní ekonomicky stačí, omezit nadprodukci dusivým kontinentálních norem a, konečně, pohřbít velikášskou chiméru Spojených států evropských.

Realisté ví, že Česko může i přes velmi omezený vliv malého státu podporovat vývoj EU rozumným směrem. Členství v EU není pro Realisty smyslem samo o sobě, nýbrž pouze nástrojem pro dosahování národních zájmů. Členství něco dává a něco bere. Naše náklady v posledních letech stoupají. Realisté doporučují, aby Česko zůstalo členem EU, ale pozorně sledovalo vývoj a v případě nutnosti rozhodně a pružně reagovalo.

Kompletní Trumpův prezidentský plán pro prvních 100 dní funkce


trump-1

Podle Trumpova projevu v Gettysburgu 22. 10. 2016 přeložil Tomáš Haas

Co bude následovat, je můj 100-denní akční plán práce na obnově Ameriky („to Make America Great Again“). Je to smlouva mezi mnou a americkými voliči – a začíná s obnovou poctivosti, odpovědnosti a změn ve Washingtonu. Proto hned v první dny mého funkčního období bude má administrativa navrhovat následujících šest opatření pro zabránění korupce, prosazování zvláštních zájmů a skrytých dohod ve Washingtonu, DC:

 1. navrhneme dodatek k ústavě, který by omezil počet funkčních období všech členů Kongresu;
 2.  navrhneme zmražení počtu všech federálních zaměstnanců, snížení počtu federální úředníků a zaměstnanců (vyjma armády, bezpečnostních orgánů a veřejného zdravotnictví);
 3.  Budeme požadovat, aby byla každý rokem zrušena jedna federální regulace a pro každou novou regulaci nebo předpis byly odstraněny dva staré předpisy;
 4. Zákaz, aby se zaměstnanci nebo úředníci Bílého domu a Kongresu stali lobbisty během pěti let potom, co opustí vládní službu;
 5. Doživotní zákaz pro úředníky Bílého domu opouštějící úřad, přijmout zaměstnání pro zahraniční vlády ;
 6. Úplný a bezpodmínečný zákaz přijímání zahraničních finančních prostředků pro jakékoliv americké volby.

Rovněž hned v první den začneme s předkládáním návrhů na následujících sedm opatření pro ochranu pracovních míst amerických dělníků:

 1. oznámím svůj úmysl přejednat podmínky NAFTA (Severoamerická smlouva o volném obchodu) a smlouvu vypovědět podle článku 2205
 2. oznámím naše odstoupení z Trans-Pacific Partnership (Smlouva mezi USA a východoasijskými zeměmi)
 3. nařídím ministru financí, aby označil Čínu jako manipulátora s kurzy měn
 4. nařídím Ministru obchodu a U.S. Trade Representative (odpovědný za mezinárodní obchod), aby identifikoval všechna zahraniční porušování pravidel mezinárodního obchodu, která mají neoprávněný dopad na pracující Američany a nařídím jim, aby použili všechny dostupné nástroje amerického a mezinárodního práva pro okamžité ukončení těchto porušení práva
 5. zruším restrikce na produkci amerických energetických rezerv v hodnotě $50 bilionů dolarů, včetně rezerv oleje, přírodního plynu a čistého energetického uhlí.
 6. zruším Obamovy- Clintonovy zákazy a povolím zahájení práce na vitálně důležitých projektech energetické infrastruktury, jako na příklad Keystone Plynovod
 7. zastavím vyplácení bilionů dolarů na programy OSN proti změně klimatu a prostředky použiji na pročištění našich řek a vod a americké enviromentální infrastruktury

Dále hned v první den zahájím opatření na obnovu národní bezpečnosti a nastolení Ústavních práv:

 1. zruším všechny protiústavní exekutivní dekrety, memoranda a příkazy vydané prezidentem Obamou
 2. zahájím proces výběru nástupce odstupujícího soudce Scalii (soudce Nejvyššího soudu), a dvaceti dalších soudců federálních soudů, kteří budou bránit a uplatňovat Ústavu Spojených států
 3. zruším všechny federální dotace pro Sanctuary Cities (Města v US a Kanadě, která poskytují asyl nelegálním imigrantům bez dokumentů) 
 4. zahájím deportace více než dvou milionů kriminálních ilegálních imigrantů, zastavím vydávání vstupních víz pro země jejich původu, které je odmítnou přijmout.
 5. omezím imigraci z regionů spojených s terorismem, ve kterých nelze potenciální imigranty bezpečně prověřit. Všechny prověřovací procesy v zemích těchto regionů budou prováděny v režimu extrémního prověřování.

Dále zahájím spolupráci s Kongresem na zavedení těchto širších legislativních opatření a budu naléhat na jejich schválení ještě během prvních 100 dní mého funkčního období:

Střední třída

Daňová úleva a zákon o zjednodušení daňového systému.
Ekonomický plán navržený tak, aby zajistil růst ekonomiky o 4% ročně a vytvořil nejméně 25 milionů nových pracovních míst prostřednictvím masivního snížení daní a zjednodušení v kombinaci s reformou obchodu.
Úlevy a zrušení daní v americe produkované energie. 
Největší snížení daně pro střední třídu. 
Rodina střední třídy se 2 dětmi dostane 35% snížení daní.

Reforma Zákona o offshoringu (převádění pracovních míst do zahraničí) a navazujících tarifů, která zabrání společnostem propouštět své zaměstnance, převádět výrobu do jiných zemí a pak dovážet jejich výrobky zpět do USA osvobozené od daně.

Školství

Školský zákon dá rodičům příležitost výběru školy. Rozpočet státních příspěvků na vzdělání („education dollars“) dovolí rodičům vyslat své dítě do veřejné, soukromé, či církevní školy a přesměrovat příspěvky na školy jejich volby.
Ukončíme jednotné školní osnovy a přeneseme dohled na vzdělání zpět na místní komunity.
Rozšíříme odborné a technické vzdělání a uděláme 2 a 4-leté učební obory cenově dostupnější.

Zdravotnictví

Zrušit a nahradit Obamacare zdravotními spořícími účty, s možností nákupu zdravotního pojištění přes hranice států, a převedeme správu systému na státní Medicaid fondy. Reformy budou také zahrnovat snížení byrokracie u FDA: existuje více než 4000 léků které čekají na schválení, a chceme urychlit schvalování hlavně život zachraňujících léků.

Zákon o cenově dostupné péči o děti a seniory. Umožníme Američanům odečíst péči o děti a seniory od jejich daní, poskytneme incentivy zaměstnavatelům na služby péče o děti (školky) a vytvoříme nezdaněné spořící účty pro mladé i starší závislé osoby a příspěvky pro rodiny s nízkými příjmy.

Poskytneme veteránům možnost léčby buď v léčebných ústavech Veteránské Administrace, nebo u soukromého lékaře či ústavu dle vlastního výběru.

Konec ilegální imigrace a bezpečnost

Plně podpoříme a zafinancujeme výstavbu zdi na jižní hranici s Mexikem. Ilegální imigranti přistižení po první deportaci znovu na území USA, budou potrestáni dvouletým vězením. Ti, kteří se dopustí kriminálních deliktů nebo opakovaného narušení hranice, budou potrestáni pěti a více lety vězení. Zvýšíme postihy za překročení doby povoleného pobytu. Zajistíme prioritu při zaměstnávání americkým dělníkům.

Zvýšíme finanční prostředky na programy, které trénují a pomáhají místní policii v boji proti kriminalitě, drogám a násilí.

Zavedeme nové postupy prověřování pro imigraci, aby bylo zajištěno, že ti, kteří jsou přijati do naší země dodržují naše zákony a podporují naše naše hodnoty.

Reforma zákona o národní bezpečnosti. Budeme chránit naší životně důležitou infrastrukturu před kybernetickými útoky.

Original: https://www.donaldjtrump.com/press-releases/donald-j.-trump-delivers-groundbreaking-contract-for-the-american-vote1, Gettysburg, 22. 10. 2016

 

 

Bizarní svět Hillary Clinton

Petr Markvart

Kdo jsou lidé kolem Hillary Clinton?

V poslední době se čím dále více mluví o tom, koho si oba kandidáti na funkci Prezidenta Spojených států přivedou s sebou do Bílého domu. Toto téma se dotýká nás všech, neboť to jsou lidé, kteří budou určovat hlavní směry zahraniční a bezpečnostní politiky této jaderné supervelmoci, která ročně utratí na výdajích za zbrojení (eufemisticky se tomu říká „za obranu“) stejnou částku peněz jako dvanáct zemí, které ve výdajích následují hned za ní (pro Vaší lepší představu jsou to v pořadí Čína, Saúdská Arábie, Rusko, Velká Británie, Francie, Indie, Japonsko, Německo, Jižní Korea, Brazílie a Austrálie). Částka kolem 600 miliard dolarů financuje mimo jiné pořízení a provoz deseti bojových svazů letadlových lodí, stovek dálkových bombardérů a raketových zbraní, schopných intervenovat kdekoli ve světě za „americké zájmy“.

Podrobíme-li trochu hlubší analýze nejbližší spolupracovníky Hillary Clinton, o nichž se předpokládá, že budou zastávat pozice v zahraničně-politickém a národně-bezpečnostním aparátu této kandidátky na nejvyšší post v nejnebezpečnější zemi světa, vypadne nám z této analýzy několik nesporně zajímavých jmen:

1) Veterán špinavých válek

Michael Morell

Muž, který zřejmě ví, co se stalo 11. září 2001 a jaká byla skutečná role Usámy bin Ládina a „al-Kájdy“ v dalším vývoji světového boje proti terorismu. Michael Morell, římský katolík, původem ze státu Ohio a absolvent Georgetown University v oboru ekonomik se stal zaměstnancem CIA v r. 1980. Jeho kariéra v CIA se točila především kolem energetických zdrojů, tras a jejich role v zahraniční politice Spojených států.

V roce 1999 se stal ředitelem odboru analýz pro Asii, Pacifik a Latinskou Ameriku. V této době se stal též jedním ze styčných zpravodajských důstojníků prezidentů Clintona a Bushe ml., s nímž byl i osudného 11. září. V letech 2003-06 (tedy v období americké invaze do Iráku) byl tajemníkem ředitele CIA Teneta. V období 2006-08 byla speciálně pro něj vytvořena pozice ředitele pro zpravodajství „asociovaného zástupce ředitele CIA“ (de facto muže číslo 3 agentury), který měl na starosti veškerou analytiku, informací vcházejících do systému a jejich vnější prezentaci pro její „uživatele“ (tedy politiky a vojenské velitele).

V roce 2010 byl jmenován zástupcem ředitele CIA a ve dvou případech vedl CIA jako její pověřený ředitel. Naposledy na přelomu let 2012 a 2013, na jehož konci se na scéně světové politiky objevila do té doby neznámá skupina „Islámského státu v Iráku a v Šámu“. A Morell byl u toho. Upozornil na sebe v srpnu letošního roku, kdy podpořil Hillary Clinton a nastínil i svojí představu o budoucím řízení národně-bezpečnostní politiky Spojených států pod jeho vedením, v kterém mluvil o zabíjení ruských a íránských vojáků, bojujících v Sýrii a o útocích na syrského prezidenta Asada a jeho věrné. Tentokráte bez prostředníků a proxy sil, tedy přímo vojenskými prostředky Spojených států. Podobnou rétoriku jsem od politiků naposledy slyšel na vrcholu studené války. Od zpravodajského důstojníka nikdy.

2) Muslimská spojka

abedin
rodina Abedinových

Dítě ze smíšeného indicko-pakistánského manželství muslimských rodičů, Huma Abedin se narodila v r. 1976 ve státě Michigan. Ve věku dvou let přijal její otec, muslimský aktivista a funkcionář Muslimské studentské asociace a Světové muslimské ligy, angažmá na Univerzitě v saúdskoarabské Džeddě. Jeho hlavním sponzorem a patronem se stal Abdalla Omar Nasíf, saúdskoarabský klerik, islámský právník a zakladatel mnoha pan-muslimských institucí.

Prominentní roli v dalších osudech Abedinovy rodiny začal potom hrát Institut pro záležitosti muslimských menšin (Institute for Muslim Minority Affairs), vzdělávací institut pro islámská studia muslimů, žijících v nemuslimských zemích. Abychom si náplň této instituce přeložili do lidské řeči, tak je to instituce, která zajišťuje, že muslimové, žijící především v Evropě nebo Americe se nebudou integrovat do většinové společnosti, ale budou se naopak ještě více vydělovat a diferencovat. Nasíf se stal zakladatelem této instituce a Humin otec Syed Zainul Abedin ředitelem tohoto institutu. Po jeho smrti v r. 1993 převzala roli ředitelky IMMA Humina matka, Saleha Mahmood Abedin a pracovaly v něm obě dcery, starší Huma i mladší Heba.

nasif
Abdalla Omar Nasíf s jedním z hlavních ideologů Muslimského bratrstva Abdallou Bajjánem

Dobrodinec Humina otce a zakladatel IMMA Abdalla Omar Nasíf je velkým sběratelem funkcí. Snad nejvíce přetřásanou je jeho role v saúdsko-pákistánské nadaci Rabita Trust, která se soustřeďovala zejména na financování afghánských mudžáhidů, bojujících proti tehdejší vojenské přítomnosti Sovětského svazu v zemi. Krátce po 11. září byla sice Rabita zařazena na americký seznam organizací, podporujících terorismus, avšak vyšetřování její činnosti bylo zastaveno a zavedeno na slepou kolej (na snímku je Nasíf s jedním z hlavních ideologů Muslimského bratrstva Abdallou Bajjánem).

Mezi jeho nejdůležitější současné funkce patří potom pozice generálního tajemníka Mezinárodní islámské rady pro šíření a podporu (International Islamic Council for Dawa and Relief – IICDR). Tato organizace podporuje islámské nadace a instituce po celém světě, včetně muslimských bratrstev. Jeho dalšími tituly jsou Prezident světového muslimského kongresu a předseda správní rady Nadace Centra pro islámská studia University of Oxford. Zde se jistě dříve nebo později potká i s naším největším žijícím „odborníkem“ na dialog s islámem Paterem Tomášem Halíkem. Ze zajímavých pozic nakonec uveďme post předsedy poradního sboru islámského kanálu AlRisala mediálního obra Fox News Ruperta Murdocha.

huma
Huma Abedin, pravá ruka Hillary Clinton

Rok po otcově smrti se Abedinovi vrátili do Spojených států a Huma začala studovat George Washington University. Ve druhém ročníku nastoupila jako stážistka do Bílého domu (současně s Monicou Lewinskou) a začala pracovat pro tehdejší první dámu, Hillary Clinton. Od té doby jí věrně provází ve všech kampaních i veřejných funkcích, které Hillary zastávala.

V roce 2009 byla jmenována zástupkyní ředitele kabinetu ministryně zahraničních věcí se zvláštním statutem, který jí zároveň umožňoval pracovat jako konzultant velkých amerických společností jako Coca Cola a současně též i pro Nadaci Clintonových. V této nadaci spravuje především příspěvky na financování volební kampaně Hillary 2016. Není asi potřeba dodávat, že co do původu peněz vede žebříček zahraničních přispívatelů Saúdská Arábie s odhadovanou částkou mezi 10-25 milióny USD. Její manželství s kongresmanem Anthony Wienerem, blízkým přítelem Clintonových židovského původu a vyznání, ztroskotalo v létě 2016 po opakovaném odhalení, že Wiener rozesílá prostřednictvím sociálních sítí mladým ženám své napolo odhalené fotografie.


Pro šíření nebo pro vytištění článku použijte odkaz na pdf soubor: Spolupracovníci Hillary Clinton.pdf

Samizdat č. 24 – 12. 10. 2016

Terorista ze Saské Kamenice prošel bezpečnostní prověrkou a dostal azyl. Íránská spisovatelka: za povídku na šest let do vězení. Německo přiznává existenci NO-GO zón. Před státem se ukrývá až půl miliónu ilegálních imigrantů. Palestinci použili humanitární sbírky pro financování terorismu. Migrační krize je setrvalý a léta neřešený stav pod dohledem EU.

Samizdat k vytištění – stahujte, sdílejte, tiskněte: 12. 10. 2016

Íránská spisovatelka: za povídku na šest let do vězení

iraniraeeÍránská spisovatelka a aktivistka Golrokh Ebrahimi Eraeeová jde na šest let do vězení za napsání fiktivního příběhu o dívce, která po zhlédnutí filmu o ukamenování neprávem odsouzené ženy spálila Korán. Autorka svůj příběh nikdy nepublikovala, byl jí zabaven při domovní prohlídce. Byla odsouzena za „urážku islámské posvátnosti“ a „šíření propagandy proti systému.“ Její manžel Arash je odsouzen na 15 let za „šíření propagandy proti systému“. Svévolné zatýkání a zadržování vězňů svědomí je v Íránu běžné. Od roku 2009 bylo zatčeno za své názory nejméně 6000 lidí.

http://www.independent.co.uk/news/iran-amnesty-international-human-rights-stoning-sentence-evin-prison-golrokh-ebrahimi-iraee-a7348836.html

Terorista ze Saské Kamenice prošel bezpečnostní prověrkou a dostal azyl

Ve městě Chemnitz/Saská Kamenice, 50 km od českých hranic, připravoval dvaadvacetiletý syrský azylant-džihádista bombový útok. Muž přišel před několika měsíci jako uprchlík, prošel bezpečnostními prověrkami a dostal azyl. K zadržení teroristy přispěli jeho krajané. Případ je dalším důkazem, že se nemůžeme spoléhat na to, že bezpečnostní prověrky odhalí teroristy mezi uprchlíky. A to ani v případě imigrantů, přidělených kvótami EU.

https://www.novinky.cz/zahranicni/evropa/417283-syran-ktery-planoval-teror-v-nemecku-loni-prosel-bezpecnostni-proverkou.html

Zpráva EU prozrazuje: tzv. migrační krize je setrvalý a léta neřešený stav pod dohledem EU

Minimálně od roku 2009 EU nečinně přihlíží nárůstu ilegální imigrace do Evropy, stále stejné jsou i země, odkud imigranti přicházejí: Sýrie, Eritrea, Somálsko, Afghánistán a Pákistán, Alžírsko a Maroko, země západního Balkánu,  Ukrajina. Nemění se ani místa, kudy nelegální přistěhovalci do EU bez problémů vstupují: „V období listopad 2013–únor 2014 bylo nejvíce osob zadrženo v Itálii, Řecku, Maďarsku, Španělsku a Bulharsku.“ Množství ilegálních imigrantů raketově rostlo, nárůst během roku 2013 byl až 61 násobný. Jaká opatření Evropská komise v letech 2013 – 2014 učinila? Konstatovala, že je třeba situaci sledovat pro eventuální řešení a připravila „doporučení“. Už tehdy podepsala dohodu s Tureckem o navracení nelegálních přistěhovalců a „zahájila dialog o liberalizaci vízového režimu“. Jedná se tedy o neschopnost, nebo záměr?

http://www.ceska-justice.cz/2016/10/komise-leta-scita-statisice-nelegalnich-migrantu-recko-a-madarsko-setrila-za-jejich-nevpousteni-do-eu/

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=celex:52014DC0292

Rekruti Islámského státu: většina jsou středoškoláci, čtvrtina vysokoškoláci!

Další důkaz, že chudoba a negramotnost nejsou příčinou islámského extremismu a radikalizace. Důvod je potřeba hledat jinde, co třeba v učení islámu? Z 3803 zdokumentovaných džihádistů, kteří se přidali k IS, má 85 % střední školu a jen méně než dvě procenta tvoří lidé naprosto negramotní. Rekruti IS podle zprávy pocházejí ze všech koutů světa. Mezi TOP 5 zemí však patří Saúdská Arábie, Tunisko, Maroko, Turecko a Egypt. Z nemuslimských zemí vede Rusko, Francie, Německo. Zahraniční rekruti ze Středního východu, severní Afriky a jižní a východní Asie jsou výrazně vzdělanější, než je průměr v jejich regionu.

http://www.dailymail.co.uk/news/article-3825334/ISIS-recruits-educated-wealthy-terror-group-s-files-reveal-unemployed-likely-suicide-bombers.html

Lovec džihádistů: odhaluje teroristy mezi uprchlíky

„Musím udělat něco proto, abych ochránil Německo. To udělalo chybu, že ty lidi pustilo dovnitř.“ Masoud Aqil, syrský Kurd, původně novinář, byl vězněný a mučený džihádisty z Islámského státu. Podařilo se mu uprchnout do Německa. Tam ale narazil na svého věznitele – žil spokojeně v Bavorsku a vydával se za uprchlíka. Proto začal spolupracovat s bezpečnostními složkami. Neskrývá své jméno ani podobu, aby ukázal, že zde, v Evropě se džihádistů bát nebude. Snad se mu jeho odvaha nestane osudnou.

https://www.novinky.cz/zahranicni/evropa/416854-syran-v-nemecke-ubytovne-objevil-dzihadistu-ktery-ho-mucil-tyrany-zacal-lovit.html

Časovaná bomba: V Německu se před státem ukrývá až půl miliónu ilegálních imigrantů

Sociologický průzkum univerzity v Brémách: v Německu se bez jakékoliv kontroly a přehledu pohybuje 180 000 – 520 000 cizinců bez dokladů, jejich počet se zvyšuje a dále bude stoupat. Tito lidé se buď nikdy nepřihlásili na žádném úřadu, nebo z dohledu úřadů záměrně zmizeli, třeba kvůli práci, nebo se jedná o neoprávněné žadatele o azyl, skrývající se před deportací. Legalizaci pobytu všech těchto cizinců před několika týdny požadoval premiér Durynska Ramelow (Strana Levice). Někteří cizinci a levicoví aktivisté demonstracemi nárokují „právo“ cizinců zůstat v Německu legálně.

V Německu se před státem ukrývají statisíce cizinců. Stát je chce odhalit, registrovat a integrovat

 

Ve zkratce:

 

IS vyzval džihádisty k útokům nožem na nemuslimy v ulicích a parcích.  V Bruselu v islámské čtvrti pobodali dva policisty. Saúdský student se pokusil podříznout studentku v Kanadě. Švédsko řeší po znásilňování dětí na festivalech další level multi- kulturního soužití – žena upoutaná na invalidní vozík se stala obětí hromadného znásilnění v azylovém centru ve městě Visby. Muslimské děti v základní škole v Neu Ulm si z mešity provozované Sdružením pro integraci přinesly  šokující názory: Křesťany je třeba zabíjet. Židé jsou totéž jako prasata. Nesmíme poslouchat o jiných náboženstvích. Šíření nenávisti řeší policie. V Egyptě bylo islámskými radikály zavražděno pět policistů, uříznutá hlava oběti únosu IS se objevila na ulici v Rafah. V Austrálii byla mladá žena ubodána muslimským manželem, protože konvertovala ke křesťanství. Česká republika je šestou nejbezpečnější zemí světa.

Německo přiznává existenci NO-GO zón

Ministr vnitra Ralf Jäger v Severním Porýní-Vestfálsku přiznal, že existují oblasti bezpráví, kam běžní policisté nemohou. Ve městech Duisburg, Dortmund nebo Gelsenkirchen gangy přistěhovalců používají mafiánské metody a agresivní davy napadají policii, když se v „jejich“ teritoriu snaží dělat svoji práci. (Focus.de)

Odsouzený za satiru na imigranty se odvolal k Ústavnímu soudu

Liberecký soudce Miloš Zbránek: kárný senát porušil moje ústavní právo na svobodu projevu. Soudcům je výslovně zákonem 6/2002 Sb. § 85 povolena literární činnost. Neobstojí ani argument poškození důstojnosti soudcovského stavu. Byl použit v této kauze, ale nikoliv v jiných, daleko pohoršlivějších případech. Žalobu podal Zbránkův nadřízený, předseda Krajského soudu v Ústí n.L. (Česká justice)

Saúdská Arábie: mučení a poprav dětí se nevzdáme, je to šaríja

OSN vyzvala SA, aby přestala diskriminovat dívky, zrušila trestání nezletilých kamenováním, amputa- cemi, bičováním, samovazbou a popravou a omezila přítomnost dětí na veřejných popravách. Chlapci mohou být trestně stíhaní od 12 let, děvčata i dříve. Zástupce SA řekl, že islámský zákon šaría stojí nade všemi jinými zákony a dohodami, tedy i nad Úmluvou o právech dítěte. (Reuters)

Report Human Rights Watch o údělu dětí v SA: https://www.hrw.org/report/2008/03/24/adults-their-time/children-saudi-arabias-criminal-justice-system

Orbán: kvóty nebudou, podám návrh na změnu maďarské ústavy

„Otázku, s kým máme společné žít, může rozhodnout jedině maďarský parlament. Ústavu chceme doplnit tak, aby Maďarsku nikdo nemohl přikázat nějaké kvóty.“ (Le Figaro)

Syrská armáda postupuje v Aleppu

Větší část velkoměsta i přístup k letišti ovládla Syrská armáda a tím  získala kontrolu nad zásobováním. „Rebelové“, džihádisté z An Nusra odmítli nabízený odchod z obklíčené části Aleppa, drží místní obyvatele jako živé štíty. (au.news.yahoo.com) Aktuální situaci v mapě sleduje http://syria.liveuamap.com/

Palestinci použili humanitární sbírky pro financování terorismu.

Zneužito bylo 50 milionů dolarů, tj. až 60 % rozpočtu mezinárodní humanitární organizace World Vision. Vysoký manažer palestinské pobočky a kandidát OSN na titul „humanitární hrdina“ od roku 2005  rozkrádal milióny z humanitární pomoci a posílal je ozbrojenému křídlu Hamásu. U soudu se doznal. (rozhlas.cz)

hamasrally2

Londýn: zabijte všechny, kdo „urazí islám“

V jedné z londýnských mešit objevily letáky vyzývající jménem místního imáma k usmrcení všech, kdo urazí islám, doplněné odkazy na svaté texty, které to požadují. Záležitost je vyšetřována jako trestný čin. (The Independent)

Selhání belgické policie: měla 13 možností zabránit útokům v Paříži

Belgická policie měla už od ledna 2015 odposlechy hovorů teroristů napojených na Abdeslama, policisté z islámské čtvrti Molenbeek věděli o radikalizaci a kontaktech džihádistů – informace se však nedostaly na vyšší místa. Belgická policie promeškala 13 možností a kvůli tomu v Paříži zemřelo víc než sto lidí. (Echo24)

 

 

Chcete nás přímo do mailu? Napište! info@samizdat2016.cz

Samizdat č. 23 – 4. 10. 2016

V Maďarsku občané naprostou většinou odmítli kvóty EU. Švýcarsko začalo vyhošťovat ty, kteří porušují zákony. Povinné šátky ne! Šachistky hrozí zrušit účast na MS v Íránu. Kurdští bojovníci proti Islámskému státu projdou speciálním výcvikem v Bechyni. Bulharsko v pátek přijalo zákaz islámského zahalování. Prezident Zeman: Dialog civilizací? Nelze debatovat o soužití s tím, kdo vás chce zničit.

Samizdat k vytištění – stahujte, sdílejte, tiskněte: 4. 10. 2016

V Maďarsku občané naprostou většinou odmítli kvóty EU

referendumK hlasování se dostavilo 43.35 % voličů a ti z 98.33 % uprchlické kvóty odmítli. V referendu hlasovalo zhruba stejné množství maďarských voličů (3.3 milionu), jako pro vstup do NATO a do EU. Pro platnost referenda je v Maďarsku nově potřeba účast více než 50 % oprávněných voličů, hlasování je tedy pro vládu nezávazné. Není ale pravděpodobné, že by jej ignorovala.

http://nol.hu/belfold/kvota-nepszavazas-orban-viktor-europai-unio-1634553#

Povinné šátky ne! Šachistky hrozí zrušit účast na MS v Íránu

Část ženských profesionálních šachistek se chystá zrušit svou účast na MS v ženském šachu. Proběhne příští rok konat v Íránu a již nyní je hráčkám předepsáno, aby se na turnaji zahalily. V Íránu je to striktně vyžadováno a vynucováno hlídkami mravnostní policie. Představitelé FIDE celou záležitost odmítají řešit, šachistky se mají přizpůsobit kultuře pořádající země. Nazi Paikidze, úřadující americká šachová mistryně říká, že  podbízení se represivnímu režimu je příliš vysoká cena: „Nebudu nosit hidžáb a podporovat ženský útlak. I když to znamená, že mi bude chybět jedna z nejdůležitějších soutěží mé kariéry.“ Pozoruhodný je dvojí metr: v Evropě je třeba respektovat náboženské zvyklosti islámských hostů, zatímco v islámských zemích je naopak třeba respektovat náboženské zvyklosti islámu, nikoli hostů. Logický závěr je, že islám není ochoten respektovat nic jiného než islám. Nemůže. Nepochopitelné je, že se najdou Evropané, kteří tento diskriminační dvojí metr na ženách ohýbáním logiky ještě podporují.

http://heatst.com/world/us-chess-champion-id-rather-sacrifice-my-career-than-be-forced-to-wear-a-hijab/

http://www.telegraph.co.uk/news/2016/09/29/female-chess-players-accuse-governing-body-of-sex-discrimination/?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter

http://echo24.cz/a/wkE2r/sachistky-se-bouri-proti-mistrovstvi-sveta-nechteji-hrat-povinne-v-hidzabech#VZTCZK5ql3Ad1FJX.01

Kurdští bojovníci proti Islámskému státu projdou speciálním výcvikem v Bechyni

Kolem dvaceti kurdských bojovníků z Iráku absolvuje pyrotechnický výcvik ve vojenském areálu v Bechyni, aby mohli lépe bránit své domovy proti IS. Informaci potvrdilo ministerstvo obrany. „Připravovaného kurzu v České republice se budou účastnit příslušníci oficiálních bezpečnostních složek Regionu iráckého Kurdistánu. Konání kurzu Explosive Ordnance Disposal (pyrotechnická služba“) v Česku skutečně primárně vyplynulo z konzultací náměstka Landovského v Regionu iráckého Kurdistánu na počátku tohoto roku.“

http://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Odhaleno-V-Bechyni-projdou-vycvikem-kurdsti-bojovnici-Radnice-o-tom-nevi-Ministerstvo-zvazuje-bezpecnostni-riziko-455497

Saúdské ženy už nechtějí být majetkem mužů

niqab

Diskriminace žen v SA je jedna z nejhorších na světě. Islámské předpisy jsou tvrdě hlídány náboženskou policií a týkají se mimo „areály“ i cizinek. Policisté jsou agenty „Výboru na ochranu před neřestí a na povzbuzování ctnosti.“ Jsou placeni vládou a mají svého ministra. Podřízenost mužům je zakotvena v Koránu: „Ty, jejichž neposlušnosti se obáváte, varujte je a vykažte jim místa na spaní a bijte je.“ Bez povolení „mužského opatrovníka“ nesmějí saúdské ženy vyjít z domu, cestovat, studovat, pracovat, pronajmout si byt nebo navštívit lékaře. Poručníkem bývá podle islámských pravidel nejbližší mužský příbuzný: otec, manžel, syn. Ten rozhoduje o jejich životě. Ženské hnutí  #IAmMyOwnGuardian to chce změnit, petici podepsalo přes 14000 žen.

demoindex

http://www.rozhlas.cz/zpravy/blizkyvychod/_zprava/sama-sobe-panem-tisice-saudskych-arabek-podepsaly-petici-za-konec-muzskeho-porucnictvi–1654123

Kde končí rovnost před zákonem? Evropské právo ustupuje zvykům migrantů a dětské nevěsty vrací manželům.

Letos v únoru Dánsko rozdělilo manželské páry migrantů, kdy byl jeden z partnerů nezletilý. Nyní couvlo a manželské páry opět spojí. Původní nařízení totiž prý odporovalo článku 8 Evropské konvence o lidských právech, který „zaručuje právo na soukromý a rodinný život“. Mezinárodní smlouvy však nejsou a nemohou být nadřazené domácímu ústavnímu právu na rovnost občanů před zákonem. Rovnost před zákonem je v západní civilizaci jednou z nezbytných podmínek společenského řádu a nelze ji nabourat paralelním uplatňováním cizího práva, šaríje.

Dánské zákony umožňují uzavřít sňatek pouze osobám starším osmnácti let,  výjimky jsou možné od 15 let. Představitelé Dánské lidové strany a konzervativců: Dánsko by mělo mezinárodní úmluvy buď napadnout u mezinárodního tribunálu, nebo od nich neprodleně odstoupit. Úřady řeší 27 případy migrantů mladších 18 let, včetně dvou dívek ve věku 14 let, které byly provdány za muže ve věku 24 a 28 let. Jedna z nich je dokonce těhotná.  V Německu soudy také povolily výjimku pro vdané a ženaté ve věku 14 a 15 let, pokud tyto svazky nejevily známky vynuceného manželství.

http://zpravy.idnes.cz/detske-nevesty-dansko-manzelstvi-dl8-/zahranicni.aspx?c=A160930_2276126_zahranicni_ert

Prezident Zeman: Dialog civilizací? Nelze debatovat o soužití s tím, kdo vás chce zničit.

Projev na konferenci Dialog civilizací, Rhodos: „Anticivilizace je civilizace, která se snaží o zničení jiných civilizací. Takovou civilizaci jsme už měli několikrát v dějinách. … Ve srovnání s nacismem tato civilizace nevychází z národa, ale z náboženství. Je to anticivilizace tak zvaného Islámského státu. … A moje otázka je, jaký je rozdíl mezi Tálibánem, Al-Káidou, Islámským státem, Boko Haram a dalšími teroristickými organizacemi? Není možné vést diskuzi s Islámským státem, není možné diskutovat s těmi, kdo chtějí jako sociální rakovina zničit existující civilizace. Jestliže budeme v našich diskuzích zavírat oči a říkat, že všichni jsou mírumilovní a chtějí spolupracovat, tak to bude až příliš nebezpečné. Protože anticivilizace se ničí zbraněmi, a ne dialogem.“

http://www.parlamentnilisty.cz/politika/politici-volicum/Prezident-Zeman-na-Rhodu-Anticivilizace-se-nici-zbranemi-nikoliv-dialogem-456082


Krátce:

Bulharsko v pátek přijalo zákaz islámského zahalování

Další země, kde se k celostátnímu zákazu schyluje, je Švýcarsko, kde už jen chybí poslední hlasování … a možná i Německo, kde se o zákazu začalo veřejně mluvit mezi hlavními politickými stranami.

http://www.reuters.com/article/us-religion-burqa-bulgaria-idUSKCN1201FV

Švýcarsko začalo vyhošťovat ty, kteří porušují zákony

Od 1. října mohou být všichni cizinci, kteří nejsou občany Švýcarska, deportováni, pokud se dopustí trestného činu. Seznam trestných činů zahrnuje závažnou i lehčí kriminalitu – od vraždy, znásilnění, mrzačení ženských pohlavních orgánů po podvody nebo nezákonné braní dávky sociálního pojištění.

http://www.tdg.ch/geneve/actu-genevoise/Des-samedi-l-etranger-hors-la-loi-risque-le-renvoi/story/15154133

Řešení, o kterém se nemluví

Prezident Zeman se na Rhodosu přidal k postoji Rakouska. EU má deportovat ekonomické migranty, kteří nemají na azyl v Unii právo, do severní Afriky nebo na neobydlené řecké ostrovy. Postup úspěšně aplikuje Austrálie, řeší tak navracení migrantů, kteří se odmítají kvůli deportacím identifikovat nebo je jejich země zpět nepřijímají.

https://www.novinky.cz/zahranicni/evropa/416262-deportujme-vsechny-ekonomicke-migranty-na-prazdne-recke-ostrovy-vyzval-zeman.html?source=FBS

Francie: soud zakázal obci referendum o umístění migrantů

48 hodin před začátkem zakázal soud v Grenoble obci Allex referendum o zřízení azylového centra pro imigranty. Odůvodnil to tím, že migranti budou ubytováni v budově patřící státu a tedy se to občanů obce netýká! Do obcí po celé zemi chce vláda přestěhovat imigranty z tábora „Džungle“ a tak „vyřešit“ neúnosnou situaci v Calais.

https://www.francebleu.fr/infos/societe/drome-le-referendum-sur-l-accueil-des-migrants-allex-invalide-en-justice-1475251552

http://www.lemonde.fr/societe/article/2016/09/30/accueil-de-migrants-la-justice-s-oppose-a-un-referendum-local_5006453_3224.html

Sorosova OSF pořádá konferenci o „boji s předsudky vůči muslimům“

Bratislava: Ve dnech 13. a 14. října 2016 se koná konference na téma předsudky, mýty a bariéry vůči muslimům. Účastní se muslimové, lidskoprávní organizace, religionisté. Příspěvky budou o „boji se stereotypizací muslimů“, srovnávání „islamofobie a neonacismu“ a soužití muslimských komunit na Západě.

http://osf.sk/udalosti/konferencia-muslims-are/

Ohrozí Včelka Mája národní bezpečnost Turecka?

Dvanáct televizních a jedenáct rozhlasových stanic bylo zakázáno novou vlnou zákazů v Turecku. Mezi zakázanými je kromě kritiků vlády  také dětská televize Zarok TV, která vysílá v kurdštině pohádky. V Turecku platí výjimečný stav, který byl vyhlášen po červencovém puči. Média, která „ohrožují národní bezpečnost“, mohou být zakázána bez soudu.

https://www.novinky.cz/kultura/416173-ohrozuje-vcelka-maja-turecko-detsky-kanal-zakazali.html

Rakouský ministr zahraničí: zrušte kvóty, hlídejte hranice EU

Sebastian Kurz: „Plán na rozdělení 160.000 uprchlíků během dvou let podle kvót mezi státy EU považuji za špatný. Evropská unie by se ho neměla křečovitě držet, i když ho přijala, ale měla by se s ním rozloučit. Místo prosazování politiky, která je dobře míněna, ale nakonec může mít negativní důsledky pro všechny, protože přijde ještě víc migrantů, by mělo Německo i další státy dělat víc pro ochranu vnějších hranic EU.“

http://echo24.cz/a/ww4Gn/rakousko-proti-nemecku-take-odmita-plan-na-prerozdeleni-uprchliku

 

Na shledanou zase za týden.

Chcete nás přímo do mailu? Napište! info@samizdat2016.cz

Hlas mučedníků: podpořte Petra Jaška vězněného v Súdánu

Podpořte Petra Jaška, vězněného v Súdánu za dokumentování útisku křesťanů v islámské zemi. Hrozí mu léta v súdánském vězení nebo trest smrti!


jasek2Petr Jašek
(*1963) je český protestantský aktivista a dokumentarista, český spolupracovník skupiny Hlas mučedníků, který se zabývá informováním o pronásledování křesťanů a organizováním pomoci pro ně. Petr je od loňského prosince držen ve vězení, po čtyřech měsících samovazby je spolu se třemi dalšími křesťany souzen v procesu připomínajícím naše žaloby z dob komunistické totality: údajná „špionáž a rozvracení republiky a ilegální překročení hranice“. Velvyslankyně ČR: „Důkazy, které proti němu mají, nepovažujeme za průkazné. Jsme přesvědčeni, že z hlediska českých zákonů se nedopustil ničeho nezákonného.“ Bude-li jim prokázána vina podle islámského „práva“ šaríja, hrozí jim až trest smrti.

Křesťanská organizace Hlas mučedníků prosí o vaši podporu:

Vytiskněte a posílejte žádost o jeho propuštění na
Velvyslanectví Súdánské republiky
Střešovická 24/431
Praha 6, 16200

 

Text dopisu:

Vážený pane,
Dne 10. prosince 2015 byl v Chartúmu zatčen český občan Petr Jašek, který je od té doby držen ve vazbě a vaší vládou je neopodstatněně obviňován z protistátních aktivit. Vyjadřujeme tímto svůj PROTEST proti jeho věznění. Petr Jašek je křesťanský pracovník, který nikdy nevyvíjel žádnou politickou činnost a jehož cílem bylo pouze pomáhat křesťanům v různých zemích světa. Žádáme Vás tímto, abyste apeloval na Vaši vládu, aby tohoto neprávem vězněného občana České republiky okamžitě propustila na svobodu. Děkujeme Vám, že se budete tímto případem zabývat.

Your Excellency,
on December 10, 2015, Czech citizen Petr Jašek was arrested in Khartoum. He has been held in custody since then, being accused of subversive activities by your government. We express our PROTEST against his imprisonment. Petr Jašek is a Christian worker who was never involved in political endeavours of any kind, his only purpose was to support Christians in various countries. We ask you to appeal to your government so that this unjustly imprisoned citizen of the Czech Republic can be released immediately. Thank you for your involvement in this case.

Všichni čtyři muži byli zadrženi loni v prosinci. Podle súdánských zákonů musí být zadržený člověk nejpozději do 45 dní oficiálně obviněn nebo propuštěn na svobodu; v uvedené lhůtě nebyl obviněn ani jeden ze zmíněných čtyř mužů. Jedná se o poslední případ z dlouhé řady incidentů týkajících se pronásledování křesťanů v Súdánu. Loni byli zadrženi dva pastoři z Jižního Súdánu. Před časem si získal mezinárodní pozornost případ Meriam Ibrahim, súdánské křesťanky, která byla zadržena na základě obvinění z odpadlictví od islámu a v súdánském vězení dokonce musela porodit.

Info na stránkách Hlasu mučedníků: http://www.hlas-mucedniku.cz/pnp.php?datum=2016-10-01

Více informací o případu Petra Jaška:

http://www.ceskenoviny.cz/zpravy/mfd-cech-vezneny-v-sudanu-natacel-o-pronasledovani-krestanu/1319956

http://tn.nova.cz/clanek/sudanske-urady-vezni-cecha-pry-provadel-nabozenskou-cinnost.html

http://www.tyden.cz/rubriky/domaci/velvyslankyne-sudan-nema-proti-souzenemu-cechovi-dukazy_399687.html

27. 9. 2016

Konec vítací kultury: zásadní politická změna v režii Rakouska a Maďarska. Šíření islámského extremismu v ČR: došlo k němu, ale nebude trestné. Newyorská deklarace OSN –  imigrační kvóty stokrát jinak. Írán: ženy protestují proti zákazu cyklistiky. Policie: spálení Koránu není trestný čin.

Samizdat k vytištění – stahujte, sdílejte, tiskněte: 27. 9. 2016  <<

s22

Konec vítací kultury: zásadní politická změna v režii Rakouska a Maďarska

Ve Vídni se shodli premiéři Rakouska, Maďarska, Německa, Řecka, Slovinska, Chor- vatska, Makedonie, Bulharska, Srbska, Albánie a Rumunska na trvalém a společně koordinovaném uzavření balkánské trasy. Jednotlivá hraniční opatření, přes která stejně prošlo trasou za rok přes 120.000 ilegálních migrantů, teď nahradí společný postup,  jdoucí proti smyslu schengenských dohod a požadavků EU. Nová spolupráce fakticky znamená dlouho odmítané vyloučení Řecka ze schengenského prostoru a nárůst významu a spolupráce Rakouska a Maďarska ve středoevropské politice. Za EU se zúčastnili Donald Tusk a komisař pro přistěhovalectví Avramopoulous.

Zásadní politická změna v režii Rakouska a Maďarska: Konec vítací kultury, trvalé a kompletní uzavření balkánské trasy!

Šíření islámského extremismu v ČR: došlo k němu, ale nebude trestné

Obvodní soud pro Prahu 1 zprostil bývalého předsedu pražské muslimské obce Vladimíra Sáňku obžaloby z údajného šíření hnutí potlačujícího práva a svobody. Zarážející je zdůvodnění soudu: kniha, potažmo islámský salafismus, sice podle znalce vybízí k nenávisti, ale „salafismus představuje ideologii, nikoli konkrétní hnutí. Trestní zákon nestíhá nikoho za propagaci ideologie, ale za propagaci konkrétního hnutí. To je v podstatě jediný důvod, na základě kterého soud dospěl ke zprošťujícímu rozsudku.“ Platilo by totéž rozhodnutí i v případě jiné ideologie potlačující lidská práva, třeba neonacismu? Platí ještě § 356 trestního zákoníku o šíření nenávisti? Státní zástupkyně se na místě odvolala.

http://zpravy.idnes.cz/rozsudek-vladimir-sanka-0wv-/krimi.aspx?c=A160921_134827_krimi_cen

Newyorská deklarace OSN –  imigrační kvóty stokrát jinak

Minulý týden Valné shromáždění OSN přijalo Newyorskou deklaraci pro migranty a uprchlíky. Kromě prospěšné ochrany žen a dětí má i jiné cíle – „spravedlivější sdílení odpovědnosti vůči uprchlíkům“ (čti kvóty), „posílit globální řízení migrace“, vést kampaň „proti vzrůstající xenofobii“, „posílit pozitivní dopad, který migranti mají na ekonomický a sociální rozvoj v zemích, které je přijaly“, udělat z Mezinárodní organizace pro migraci přidruženou organizaci OSN. Zdá se, že řízená migrace, prosazování kvót a likvidace odporu domácích obyvatel v režii EU probíhala příliš pomalu. Deklarace OSN tak představuje živou vodu pro ochabující úsilí imigračního byznysu. Podle Reuters se na summitu dohodlo, že Evropa přijme dvojnásobný počet imigrantů než tomu bylo loni.

http://www.osn.cz/osudy-milionu-uprchliku-a-migrantu-zavisi-na-nas/

http://www.reuters.com/article/us-un-assembly-refugees-idUSKCN11R03X

Kvóty: 250 tisíc eur pokuta za nepřijetí uprchlíka? Poslanci odmítli návrh Evropské komise

Poslanci odmítli návrhy Evropské komise: země by dostávaly 10 tisíc eur za přijetí „uprchlíka“ a naopak by musely zaplatit pokutu 250 tisíc eur, pokud by ho přijmout odmítly – a to té zemi, která by si uprchlíka vzala místo ní. „Naše migrační politika se bude rozhodovat ve Strakově akademii, v Poslanecké sněmovně a Senátu ČR, nikoli v Evropské komisi a v Bundestagu,“ řekl předseda výboru pro evropské záležitosti Ondřej Benešík (KDU-ČSL).  „Považujeme návrh na naprosto neakceptovatelný. To, co na něm shledáváme jako nedostatečné, jsou maskované povinné kvóty,“ řekl šéf odboru azylové a migrační politiky ministerstva vnitra Tomáš Haišman.

http://zpravy.idnes.cz/poslanci-odmitli-navrzeny-system-odmen-za-prijeti-uprchliku-i-pokut-1jt-/domaci.aspx?c=A160922_142328_domaci_kop

Už v neděli čeká Maďarsko referendum o kvótách

V Maďarsku proběhne referendum o odmítnutí evropských imigračních kvót. „Chcete, aby Evropská unie nařizovala povinné přemístění osob bez maďarského občanství do Maďarska bez souhlasu maďarského parlamentu?“ Jde o vzácnou situaci, kdy názor vlády a voličů jsou ve shodě, jen 5-15 % obyvatel by hlasovalo pro. Pokud referendum uspěje, Orbán parlamentu navrhne zákon explicitně odmítající migrační kvóty. To bude otevřený krok k neposlušnosti vůči Bruselu, daleko vážnější, než to, že Maďarsko vůči „kvótám“ podalo žalobu k Evropskému soudnímu dvoru.

Rok zajímavých referend

Írán: ženy protestují proti zákazu cyklistiky

bikersNa nedávno vyhlášenou fatwu íránského nejvyššího vůdce Alího Chameneího, která zakazuje ženám jízdu na kole na veřejných místech, zareagovaly íránské ženy občanskou neposlušností. Posílají na internet své fotky na jízdních kolech, kampaň se virálně šíří v médiích. Podporujeme!

http://observers.france24.com/en/20160921-iran-women-biking-ban-bike-cycling

https://www.facebook.com/StealthyFreedom/posts/1509611719052917

Policie: spálení Koránu není trestný čin

Aktivista vystupující proti islamizaci, Doc. Martin Konvička, nespáchal žádný trestný čin, když letos v červenci spolu s dalšími účastníky happeningu spálil stránky koránu před brněnskou mešitou. Policie situaci prověřovala poté, co brněnský radní Svatopluk Bartík (Žít Brno) podal trestní oznámení. Rozhodnutí potvrzuje, že ČR stále řídí sekulární zákony, ve kterých zákon o urážce náboženství nemá místo, na rozdíl od svobody názoru a vyjádření.  Symbolické spálení knihy tak nemůže být důvodem ke stíhání.

http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/1919561-konvicka-palenim-koranu-nespachal-trestny-cin-rozhodla-policie

 


Britská premiérka: Máme právo na ochranu hranic

Theresa Mayová: „Měli bychom si vyjasnit, že státy mají právo ochraňovat své hranice i občany. A mají také povinnost hranice kontrolovat kvůli zredukování proudu nelegální přistěhovalců a zastavení nekontrolované migrace. Musíme jim v tom pomoci.“ „Musíme lépe rozlišovat mezi uprchlíky a ekonomickými migranty. Pokud se nám to nepodaří, tak jen podpoříme více lidí, aby své životy dali všanc zločincům.“

 

Francouzi zadrželi belgické policisty, převáželi migranty

Francouzští policisté zadrželi nedaleko hranice s Belgií dva své belgické kolegy, kteří v policejní dodávce vezli 13 migrantů do nedalekého Calais. Belgičané se hájili tím, že uprchlíky nechtěli nechat jít pěšky po silnici.

 

Tábor v Calais: pomoc migrantům, nebo sexuální turistika?

Někteří dobrovolníci pěstují promiskuitní vztahy se svěřenci, včetně nezletilých, to je neetické a hraničí se zneužíváním. Pětina dobrovolníků funguje na vlastní pěst, bez kontroly nějaké organizace. Na problém upozornila bouřlivá internetová diskuse mezi samotnými dobrovolníky.

 

EU začala vydávat migrantům v Turecku peníze

Zhruba jeden milión nejchudších uprchlíků získá od EU platební karty, budou měsíčně dostávat peníze na ubytování, jídlo a nejnutnější potřeby. To vše v rámci slíbené podpory Turecku, které zaržuje migraci na svém území.

 

Advokátka EU: Odstraňme Hamas ze seznamu teroristů

Palestinské radikální hnutí Hamas a separatistická organizace Tygři osvobození tamilského Ílamu ze Srí Lanky by měly být odstraněny se seznamu teroristických organizací, chybí prý důkazy. Doporučila to generální advokátka Soudního dvora EU Sharpstonová. Rozhodnutí jsou právně závazná, ale soudní dvůr se jimi většinou řídí.

 

Nové odhalení: teroristé pobývali v Budapešti jako uprchlíci

Spojení mezi migrací a terorismem: teroristé vycvičeni Islámským státem využili migrační vlnu a balkánskou cestou se dostali do Evropy. Týden pobývali s falešnými syrskými doklady v Budapešti. Loni v listopadu pak rozpoutali masakr v Paříži. Hlavní strůjce atentátů Salah Abdeslam byl v Budapešti celkem třikrát.

 

Obama vetoval zákon umožňující žalovat Saúdy za útoky z 11. září

Po červnovém odtajnění 28 stran zprávy vyšetřovací komise teroristických útoků z 11. září (viz minulý Samizdat) byl přijat zákon, umožňující žalovat saúdskou vládu za podíl na útocích. Obama  zdůvodnil veto rozporuplně – obává se prý o národní bezpečnost a zároveň o poškození spolupráce se zahraničními „spojenci v boji proti terorismu“ – čti Saúdskou Arábií. Kongres může prezidentské veto zvrátit, pokud zákon podpoří nejméně dvě třetiny poslanců a senátorů.

 

 

Na shledanou zase za týden.

Chcete nás přímo do mailu? Napište! info@samizdat2016.cz

Zásadní politická změna v režii Rakouska a Maďarska: Konec vítací kultury, trvalé a kompletní uzavření balkánské trasy!

kern-orbanPochod statisíců nelegálních přistěhovalců Balkánem do střední Evropy začali řešit ti, které situace přímo ohrožuje. Národní státy se pod hrozbou rozvratu dohodly a zavírají hranice. V sobotu ve 12 hodin se na trvalém a společně koordinovaném uzavření pro ilegální migraci shodli premiéři Rakouska, Maďarska, Německa(!), Řecka, Slovinska, Chorvatska, Makedonie, Bulharska, Srbska, Albánie a Rumunska.

Podle oficiálních zdrojů prošlo loni do konce srpna do Evropy 650 000 ilegálních imigrantů, letos za stejnou dobu to bylo i přes ploty a kontrolní opatření nezvládnutelných 120 000. Mnoho jednotlivých a neprovázaných opatření v různých státech proto dostane společný rámec a postup. Spolu s nasazením Frontexu na hranicích balkánských států to fakticky znamená vyloučení Řecka, které není schopno kontrolovat své hranice, ze schengenského prostoru. Obnovuje se význam a spolupráce Rakouska a Maďarska ve středoevropské politice.

Zprávu přinesl jako první server Česká justice, naše média význam této schůzky a její mezinárodně-politické dopady zcela podcenila.

Česká justice se ve článcích Ireny Válové summitu věnovala hned dvakrát:

Vídeň má ohlásit konec kultury vítání nelegálních přistěhovalců

 

Kvůli konci vítání nelegálních přistěhovalců vznikla mocenská osa Rakousko – Maďarsko

Pokud chcete další čísla Samizdatu dostávat přímo do mailu, napište nám na info@samizdat2016.cz

20. 9. 2016

Téměř třetina francouzských muslimů dává přednost šaríje před demokracií, polovina mladých jsou radikálové. Vyjádření hygienika ke stížnostem na koupání zahalených muslimek v Čestlicích. Přidá se Rakousko k zemím V4? Vzpoura Němců už začala. V Bavorsku. USA: víkend islámského teroru.

Samizdat k vytištění – stahujte, sdílejte, tiskněte: 20. 9. 2016  <<

s21

Téměř třetina francouzských muslimů dává přednost šaríje před demokracií, polovina mladých jsou radikálové

mona-lisa-islam3

Alarmující: 29% francouzských muslimů jsou fundamentalisté, odmítají respektovat sekulární stát a nadřazují šaríju nad stávající zákony. U muslimů pod 25 let je to celých 50%! 20 % muslimů a 28 % muslimek schvaluje fundamentalistické zahalování obličeje – burku, nikáb. Celých 60 % respondentů propaguje nošení hidžábu ve školách, univerzitách a v dalších veřejných institucích, které je ve Francii zakázané už 12 let.

Premiér Valls řekl, že ve Francii je kvůli radikalizaci sledováno 15.000 osob.  Pro přípravu teroristického útoku byli zadrženy i ženy a nezletilí. Kvůli kontaktům s teroristy bylo od ledna zadrženo 300 lidí, dalších 700 radikálů, včetně 275 žen, bojuje v Iráku a v Sýrii.

http://www.clarionproject.org/analysis/france-29-french-muslims-favor-sharia-over-french-law

http://www.institutmontaigne.org/res/files/publications/institut_montaigne_-_un_islam_francais_est_possible.pdf#page=15

https://www.yahoo.com/news/frances-premier-warns-attacks-15-000-people-police-115120819.html

Vyjádření hygienika ke stížnostem na koupání zahalených muslimek v Čestlicích

Dobrý den, k Vašemu dotazu na koupání žen zahalených v oděvech sděluji následující. Krajská hygienická stanice schvalovala provozní řád pro aquapark 21.11.2011 … Druh oděvu pro vstup do bazénů nebyl řešen. Obrátili jsme se na provozovatele aquaparku, který provedl aktualizaci provozního řádu k 1.10.2016, kde je v bodě 3.,13.14 uveden vstup pouze v plaveckém oděvu ( plavky z pružných a přilnavých materiálů s nohavicemi nad kolena), bez obuvi. Ve vnitřní části Vodního světa je zakázáno se pohybovat v oblečení vyjma plavek a županu. Provozovatel si musí zajistit dodržování provozního řádu. S pozdravem …, referent oddělení hygieny.

Zdroj: adresát dopisu

Přidá se Rakousko k zemím V4?

O vstup Rakouska do Visegradské skupiny stojí šéf Svobodné strany Rakouska (FPÖ) Strache. Visegrádská skupina podle něj tvoří v Evropské unii protipól k politice německé kancléřky Angely Merkelové. „Dosud se v EU přijímaly různé dohody mezi Německem a Francií, které ostatní museli spolknout. V posílené Visegrádské skupině vidím šanci na reformu EU.“ O přidání se k V4 mluvil tento týden i kandidát FPÖ na prezidenta Norbert Hofer s českým prezidentem Milošem Zemanem. Premiér Sobotka myšlenku „unie uvnitř unie“ kategoricky odmítl.

https://www.novinky.cz/zahranicni/evropa/414943-vstupme-do-visegradske-skupiny-vyzval-sef-rakouskych-svobodnych.html

http://www.lidovky.cz/zeman-ma-schuzku-s-hoferem-jednat-budou-o-migraci-i-temeline-p44-/zpravy-domov.aspx?c=A160912_132150_ln_domov_bri

Summit EU: Kvóty jsou out, in je ochrana hranic

V Bratislavě proběhl summit EU bez účasti Británie. Podle Orbána se nepodařilo změnit „sebezničující a naivní“ politiku, kterou unie zastává v migrační krizi, ale lehký posun tu je. Přestože šéf Evropského parlamentu Martin Schulz nezapomněl hrozit zemím V4, že „nechaly Německo ve štychu“ když se odmítají podílet na přerozdělování imigrantů kvótami, zdravý rozum a stanovisko zemí V4 nakonec převažuje. Prioritou už není prosazování povinných trvalých imigračních kvót, ale společná obrana vnějších hranic EU. Bulharsko, které zadržuje nelegální imigrační vlnu z Turecka, proto dostane 108 miliónů eur na ochranu hranic a 200 členů pohraniční stráže z EU. ČR by mohla pomoci částkou 20 miliónů Kč a dvěma desítkami policistů.

http://www.tyden.cz/rubriky/zahranici/evropa/nechali-jste-nemecko-ve-stychu-spila-sef-europarlamentu-i-cesku_398075.html#otazka-4625

Vzpoura Němců už začala. V Bavorsku.

Bavorský ministr vnitra Joachim Herrmann obvinil Merkelovou: do Německá přicházejí tisíce lidí, kteří nebyli důkladně prověřeni. Merkelová porušila všechna dosavadní pravidla a pustila do Německa, potažmo Evropy, zcela nekontrolovatelné množství migrantů. IS záměrně využíval tyto bezpečnostní chyby, takže do Evropy mohl propašovat útočníky, kteří se vydávali za uprchlíky. Tři falešní „syrští uprchlíci“, tvořící spící teroristickou buňku IS, byli v uprchlickém táboře zatčeni minulý týden. Podle lídra bavorské CSU Seehofera musí Německo ročně přijímat už „jen“ 200 000 migrantů, přednostně křesťanů, zakázat burky a nikáby a tvrdě žádat integraci. A pokud Merkelová nezmění názor, nepodpoří ji ve volbách.

http://echo24.cz/a/iJUS9/bavorsky-ministr-se-rozlitil-na-merkelovou-kvuli-pronikani-islamistu-do-zeme

http://echo24.cz/a/iYKd7/v-mnichove-dosla-trpelivost-seehofer-dal-merkelove-ultimatum

USA: víkend islámského teroru

V sobotu v nákupním centru v Minnesotě pobodal útočník vzývající Alláha osm lidí. Týž den vybuchla podomácku sestrojená bomba v New Jersey nedaleko místa charitativního závodu. Další odpálil atentátník na Manhattanu, 29 lidí bylo zraněno. O několik bloků dál pak našli další zařízení napojené na mobilní telefon. V neděli v noci bylo odhaleno dalších pět trubkových bomb v batohu schovaném v odpadkovém koši ve městě Elizabeth v New Jersey. Jeden z možných členů teroristické skupiny, 28letý Afghánec, byl po přestřelce zadržen.

https://www.novinky.cz/zahranicni/amerika/414991-v-nakupnim-centru-v-minnesote-pobodal-utocnik-osm-lidi-policista-jej-zastrelil.html

http://www.ceskatelevize.cz/ct24/svet/1911290-vysetrovatele-bomby-v-new-yorku-a-new-jersey-mohla-nastrazit-teroristicka-bunka

http://www.rozhlas.cz/zpravy/amerika/_zprava/batoh-v-new-jersey-ukryval-nastrazna-zarizeni-policie-podezrelou-tasku-na-dalku-odpalila–1651285

________________   Řekli o migrační krizi:   _______________­­__

nntalebAnalytik Nassim Nicholas Taleb: „Je velká chyba si myslet, že k tomu, aby se náš svět změnil, je třeba vůle většiny. Naopak – stačí malá, ale úporná netolerantní menšina, jíž se většina podle nevyhnutelné logiky nakonec podvolí.“


kardinal-schonbornRakouský kardinál Christoph Schönborn
: „Přijde třetí pokus o  dobytí Evropy islámem? Mnoho muslimů po tom touží a říká, že s Evropou je konec.“Nemůžeme obviňovat muslimy, že jsou přesvědčeni o svém náboženství, ale zamyslet se, jak jsme my naložili s naším křesťanským dědictvím.“

frauke-petryDr. Frauke Petry, AfD: „Já mám čtyři děti a Merkelová nemá žádné. Děti lidem pomáhají vidět dále než jen na svůj vlastní život a to je přesně to, co Merkelová nedělá.“

________________

Německo: žhářský útok proti političce AfD

Útoky ultralevice a proimigračních extremistů proti členům AfD hraničí s terorismem. Po zapálení auta europoslankyně Beatrix von Storch, vytloukání oken, útocích na sjezd, (kterého se jako host účastnil i V. Klaus) nebo přepadení dvou členů AfD, neznámý pachatel zapálil auto předsedkyně AfD Frauke Petry. V komentech pod facebookovým postem se objevily nadávky a výhrůžky smrtí.

Už naposledy? Paříž vystěhovává tisíce imigrantů tábořících u metra

Opakované vyklizení pouličního tábora imigrantů z ulic v 10. a 19. okrsku začalo odvážením žen a dětí do uprchlických zařízení v Paříži a okolí. Bylo evakuováno až dva tisíce lidí převážně ze Súdánu, Afghánistánu a Eritrey, kteří tábořili na matracích a ve stanech v ulicích severní Paříže. Opuštěné stany a matrace zlikvidovaly buldozery.

Diplomatická roztržka: Američané porušili příměří v Sýrii

Letadla koalice vedené USA bombardovala během příměří stahující se jednotky syrské armády prezidenta Bašára Asada, zahynulo více než 60 lidí. Na svolaném jednání Rady bezpečnosti OSN se USA omluvily za „omyl“, prý se domnívali, že útočí na pozice IS. Náletu se zúčastnily americké, dánské, australské a britské síly. Příměří bylo zrušeno. Režim Bašára Asada útok označil za důkaz, že Spojené státy ve skutečnosti podporují Islámský stát. Oficiálně USA podporují údajné „umírněné rebely“ proti vládě, kterou zase podporuje Rusko.

Calais – řešení po francouzsku

Francouzská vláda pochopila, že stav v Calais je neudržitelný a začala migranty z „Džungle“ nikoli deportovat, ale rozvážet do různých míst Francie. Do konce roku 2016 má vzniknout více než 12.000 „přijímacích a orientačních center “ po celé Francii. S výjimkou Korsiky, kde silný lidový odpor vůči migrantům vyvrcholil několika hromadnými bitkami. Tam si vláda na přerozdělení netroufla.

V londýnské policii přibývá islámských fundamentalistů

Muslimská policistka rezignovala: Rasismus, sexismus, chválení ženské obřízky a šikana nezahalených. Londýnská policie je paralyzována politickou korektností, nedokáže řešit narůstající islámský extremismus svých muslimských příslušníků. Šikanovány jsou i muslimské policistky, které nechtějí nosit hidžáb.

Hromadná bitka v Bautzenu

V Sasku, nedaleko českých hranic, se v noci na čtvrtek strhla bitka asi 100 lidí mezi místními a žadateli o azyl, ti poté napadli zasahující policisty. Šlo o konflikt mezi dlouhodobě problémovou skupinou severo-afrických mládežníků z místního azylového centra a místními, kteří se jim rozhodli „důrazně domluvit“. Čtyři nejagresivnější azylanti byli po události přestěhováni do jiných měst, pro ostatní migranty bude platit zákaz alkoholu a vycházek po 19 hodině. O nutnosti zajistit bezpečnost ve městě jak vůči kriminalitě migrantů, tak vůči „odvetným akcím“ místních mluvil i saský ministr vnitra.

 

Na shledanou zase za týden.

http://www.samizdat2016.cz/

Chcete nás přímo do mailu? Napište! info@samizdat2016.cz